Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
   OBS = 169   LOC = 136   DIS = 120   QDR = 87   COC = 513

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .23 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 3-5
 .34 SATUREIA PIPERELLA (ALL 1-4
 .39 SATUREIA PIPERELLA (ALL 2-4
 .41 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
 .44 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4
 .45 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .45 ALYSSUM HALIMIFOLIUM (L 1-3
 .47 ASPERULA HEXAPHYLLA ALL 1-4
 .47 BUPLEURUM PETRAEUM L.  1-4
 .48 SILENE SAXIFRAGA L.   2-4
 .48 HELIANTHEMUM LUNULATUM 1-4
 .50 PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4
 .50 PRIMULA MARGINATA CURTI 2-4
 .50 BUPLEURUM PETRAEUM L.  2-4
 .51 RHAMNUS PUMILA L.    2-5
 .52 SILENE CAMPANULA PERS. 1-3
 .53 PHYTEUMA CHARMEILI VILL 1-3
 .55 ATHAMANTA CRETENSIS L. 2-3
 .56 POTE CAUL VAR. PETIOLUL 1-4
 .56 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3
 .56 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3
 .56 RHAMNUS PUMILA L.    1-5
 .57 HIERACIUM HUMILE JACQ. 1-3
 .58 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4
 .60 MINUARTIA RUPESTRIS (SC 1-3
 .61 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .61 THYMELAEA DIOICA ALL.  1-5
 .61 DAPHNE ALPINA L.    1-3
 .61 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5
 .61 MINUARTIA VILLARSI (BAL 1-3
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .11 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5 1.00  87
 .16 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .71 2746
 .20 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .61 1178
 .23 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5 .56 656
 .27 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 .56 500
 .29 PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4 .47 180
 .31 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .49 3560
 .33 CAMP ROTU VAR. MACRORRH 1-3 .44 160
 .36 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3 .44 179
 .37 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4 .40 172
 .39 HYPERICUM CORIS L.   1-4 .40 319
 .41 ASPLENIUM TRICHOMANES L 1-5 .40 1444
   SAXIFRAGA LINGULATA BEL 3-5
 .44 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4 .38 144
 .45 LAVANDULA OFFICINALIS C 1-6 .38 1610
 .47 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5 .34 838
 .48 BUPLEURUM PETRAEUM L.  1-4 .33  76
 .49 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4 .32 167
 .50 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 1-6 .32 286
 .51 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3 .30 254
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats