Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

HELIANTHEMUM LUNULATUM 1-4
   OBS = 39   LOC = 36   DIS = 32   QDR = 26   COC = 199

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .32 SILENE CAMPANULA PERS. 1-3
 .40 SATUREIA PIPERELLA (ALL 2-4
 .45 BUPLEURUM PETRAEUM L.  2-4
 .45 SATUREIA PIPERELLA (ALL 1-4
 .48 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
 .49 BUPLEURUM PETRAEUM L.  1-4
 .51 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 3-5
 .54 PRIMULA MARGINATA CURTI 2-4
 .58 ASPERULA HEXAPHYLLA ALL 1-4
 .58 PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4
 .58 RHAMNUS PUMILA L.    2-5
 .59 ASPLENIUM FISSUM KIT.  1-4
 .60 MINUARTIA RUPESTRIS (SC 2-3
 .61 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
 .62 ATHAMANTA CRETENSIS L. 2-3
 .63 ALYSSUM HALIMIFOLIUM (L 1-3
 .63 HELIOSPERMA QUADRIFIDUM 1-4
 .64 MINUARTIA RUPESTRIS (SC 1-3
 .64 SAXIFRAGA CAESIA L.   1-5
 .65 RHAMNUS PUMILA L.    1-5
 .65 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .66 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3
 .66 PHYTEUMA CHARMEILI VILL 1-3
 .66 ALLIUM NARCISSIFLORUM V 1-4
 .66 SILENE SAXIFRAGA L.   2-4
 .67 ASPERULA ARISTATA L.  2-3
 .68 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4
 .69 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3
 .69 MINUARTIA VILLARSI (BAL 1-3
 .70 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 2-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .07 HELIANTHEMUM LUNULATUM 1-4 1.00  26
 .11 PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4 .81 180
 .16 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5 .77  87
 .20 BUPLEURUM PETRAEUM L.  1-4 .77  76
 .23 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 .73 500
 .27 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .73 1178
 .30 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .73 2746
 .34 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3 .69 254
 .37 SAXIFRAGA CAESIA L.   1-5 .65  89
 .39 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4 .62 144
   BUPLEURUM PETRAEUM L.  2-4
   PRIMULA MARGINATA CURTI 2-4
 .46 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5 .58 656
   POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
 .50 CAMPANULA COCHLEARIIFOL 1-6 .54 522
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      HELIANTHEMUM LUNULATUM 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats