Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ASPERULA HEXAPHYLLA ALL 1-4
   OBS = 23   LOC = 22   DIS = 17   QDR = 15   COC = 194

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .41 SATUREIA PIPERELLA (ALL 1-4
 .41 SATUREIA PIPERELLA (ALL 2-4
 .47 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
 .48 ALYSSUM HALIMIFOLIUM (L 1-3
 .48 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 3-5
 .57 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
 .58 HELIANTHEMUM LUNULATUM 1-4
 .60 BUPLEURUM PETRAEUM L.  1-4
 .60 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .61 PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4
 .61 BUPLEURUM PETRAEUM L.  2-4
 .62 SILENE CAMPANULA PERS. 1-3
 .62 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4
 .63 SILENE SAXIFRAGA L.   2-4
 .63 POTE CAUL VAR. PETIOLUL 1-4
 .64 RHAMNUS PUMILA L.    2-5
 .64 RHAMNUS PUMILA L.    1-5
 .65 PRIMULA MARGINATA CURTI 2-4
 .67 BUNI BULB VAR. NANUM CA 1-4
 .67 POTENTILLA SAXIFRAGA AR 1-3
 .67 PHYTEUMA CHARMEILI VILL 1-3
 .68 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .68 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3
 .68 THYMELAEA DIOICA ALL.  1-5
 .68 DAPHNE ALPINA L.    1-3
 .68 ASPLENIUM FISSUM KIT.  1-4
 .68 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3
 .69 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
 .69 POTE CAUL VAR. PETIOLUL 2-4
 .69 HIERACIUM LANATUM (L.) 1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .07 ASPERULA HEXAPHYLLA ALL 1-4 1.00  15
 .12 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .87 2746
 .17 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .80 1178
 .21 PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4 .73 180
 .24 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 .73 500
 .27 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .67 3560
 .30 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4 .60 172
 .32 CAMP ROTU VAR. MACRORRH 1-3 .60 160
 .35 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3 .60 179
 .38 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 .60 713
 .40 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5 .60 838
 .42 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4 .53 144
 .44 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5 .53 656
 .46 SATUREIA PIPERELLA (ALL 1-4 .47  36
 .47 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5 .47  87
 .49 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .47 1714
 .50 LAVANDULA OFFICINALIS C 1-6 .47 1610
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ASPERULA HEXAPHYLLA ALL 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats