Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5
   OBS = 1987   LOC = 1765   DIS = 1319   QDR = 838   COC = 2210

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .16 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 2-5
 .34 CAREX FERRUGINEA SCOP. 1-6
 .37 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 1-5
 .39 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .39 CALAMAGROSTIS VARIA (SC 1-6
 .40 CAREX ORNITHOPODA WILLD 1-4
 .41 VALERIANA MONTANA L.  1-6
 .41 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5
 .41 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .42 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6
 .42 THESIUM ALPINUM L.   1-4
 .43 LARIX DECIDUA MILL.   1-6
 .43 PINUS MONTANA MILL.   1-6
 .43 BARTSCHIA ALPINA L.   1-5
 .43 CALAMAGROSTIS VARIA (SC 3-6
 .44 CARDUUS DEFLORATUS L.  1-5
 .44 PULSATILLA ALPINA L.  2-6
 .45 CHRY LEUC SUBS MONTANUM 1-3
 .45 ALCH HOPP SUBS CONJUNCT 1-5
 .45 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 2-5
 .46 ERICA CARNEA L.     1-6
 .46 PHYTEUMA ORBICULARE L. 1-5
 .46 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 .46 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .46 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4
 .46 PINU MONT RACE UNCINATA 1-6
 .47 HEDYSARUM OBSCURUM L.  1-6
 .47 COTONEASTER INTEGERRIMA 1-5
 .47 SOLDANELLA ALPINA L.  2-5
 .47 POLYGALA CHAMAEBUXUS L. 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .16 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5 1.00 838
 .21 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .56 2746
   ASTER BELLIDIASTRUM (L. 2-5
 .25 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .36 5229
   SESLERIA COERULEA (L.) 3-6
 .27 BARTSCHIA ALPINA L.   1-5 .23 526
 .28 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .23 1220
 .29 PHYTEUMA ORBICULARE L. 1-5 .22 1362
 .30 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .57 3403
 .31 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6 .33 8637
 .32 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .22 2219
 .32 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5 .21 937
 .33 PARNASSIA PALUSTRIS L. 1-6 .21 625
 .34 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .21 1075
 .34 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .21 959
 .35 TOFIELDEA CALYCULATA (L 1-5 .22 3177
 .36 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .19 333
 .38 PIROLA SECUNDA L.    1-4 .44 666
 .38 CALAMAGROSTIS VARIA (SC 1-6 .19 1178
 .39 POA ALPINA L.      1-6 .45 2496
 .39 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5 .44 1935
 .40 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .19 1030
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats