Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

PINU MONT RACE UNCINATA 1-6
   OBS = 1421   LOC = 1168   DIS = 831   QDR = 525   COC = 2108

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .09 PINUS MONTANA MILL.   1-6
 .20 PINU MONT RACE UNCINATA 4-6
 .31 PINUS MONTANA MILL.   5-6
 .38 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 1-6
 .40 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
 .40 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 .40 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .40 COTONEASTER INTEGERRIMA 1-5
 .42 LARIX DECIDUA MILL.   1-6
 .42 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 1-6
 .42 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 4-6
 .42 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5
 .43 THESIUM ALPINUM L.   1-4
 .43 VALERIANA MONTANA L.  1-6
 .44 COTONEASTER INTEGERRIMA 2-5
 .44 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 .44 PULSATILLA ALPINA L.  2-6
 .45 JUNI COMM SUBS NANA WIL 3-6
 .45 HYPERICUM RICHERI VILL. 1-5
 .45 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .45 ALCHIMILLA ALPINA L.  2-5
 .46 GENTIANA LUTEA L.    1-6
 .46 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5
 .47 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .47 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 .47 VALERIANA TRIPTERIS L. 1-4
 .47 GALIUM VERNUM SCOPOLI  1-5
 .47 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6
 .47 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 3-6
 .48 SORBUS CHAMAEMESPILUS ( 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 PINU MONT RACE UNCINATA 1-6 1.00 525
 .28 PINUS MONTANA MILL.   1-6 1.00 681
 .32 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .60 5426
 .36 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .55 4514
   PINU MONT RACE UNCINATA 4-6
 .40 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .43 7034
   JUNIPERUS COMMUNIS L.  2-6
 .44 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6 .33 859
 .45 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 1-6 .32 798
 .46 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .35 5229
 .48 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .31 5324
 .49 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .29 3815
 .49 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 .26 1024
 .50 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .25 2746
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      PINU MONT RACE UNCINATA 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats