Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

PINUS MONTANA MILL. 1-6
   OBS = 1871   LOC = 1460   DIS = 1075   QDR = 681   COC = 2264

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .09 PINU MONT RACE UNCINATA 1-6
 .22 PINU MONT RACE UNCINATA 4-6
 .27 PINUS MONTANA MILL.   5-6
 .34 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 1-6
 .36 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .37 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
 .37 COTONEASTER INTEGERRIMA 1-5
 .38 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 4-6
 .39 THESIUM ALPINUM L.   1-4
 .39 LARIX DECIDUA MILL.   1-6
 .41 VALERIANA MONTANA L.  1-6
 .41 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 .41 PULSATILLA ALPINA L.  2-6
 .42 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5
 .42 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 1-6
 .42 COTONEASTER INTEGERRIMA 2-5
 .43 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5
 .44 JUNI COMM SUBS NANA WIL 3-6
 .44 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 .45 HYPERICUM RICHERI VILL. 1-5
 .46 ALCHIMILLA ALPINA L.  2-5
 .46 GENTIANA LUTEA L.    1-6
 .46 CALAMAGROSTIS VARIA (SC 1-6
 .46 RANUNCULUS ADUNCUS G. G 1-5
 .46 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .46 CARDUUS DEFLORATUS L.  1-5
 .47 SORBUS CHAMAEMESPILUS ( 1-6
 .47 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6
 .47 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .47 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 PINUS MONTANA MILL.   1-6 1.00 681
 .23 PINU MONT RACE UNCINATA 1-6 .77 525
 .27 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .59 5426
 .31 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .53 4514
 .33 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .40 7034
 .35 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .40 5229
   JUNIPERUS COMMUNIS L.  2-6
 .38 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 1-6 .34 798
 .39 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6 .31 859
   PINU MONT RACE UNCINATA 4-6
 .42 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .31 2746
 .43 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 .29 1024
 .44 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .30 3815
 .45 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .29 5324
   PINUS MONTANA MILL.   5-6
 .47 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6 .38 5324
 .48 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .22 2219
 .49 PIROLA SECUNDA L.    1-4 .33 8637
 .49 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .21 1030
 .50 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .23 3560
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      PINUS MONTANA MILL.   1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats