Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4
   OBS = 768   LOC = 667   DIS = 562   QDR = 358   COC = 1819

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .17 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 2-4
 .31 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .32 HIERACIUM VILLOSUM L.  1-4
 .33 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .35 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .35 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .35 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6
 .36 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .36 CARDUUS DEFLORATUS L.  1-5
 .36 THESIUM ALPINUM L.   1-4
 .37 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 2-4
 .37 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .37 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .37 GALI ASPE SUBS ANISOPHY 1-5
 .37 SENECIO DORONICUM L.  1-4
 .38 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .38 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4
 .38 CALAMINTHA ALPINA (L.) 1-5
 .38 CHRY LEUC SUBS MONTANUM 1-3
 .38 ONOB VICI SUBS MONTANA 1-6
 .39 EUPHRASIA SALISBURGENSI 1-5
 .39 ASTER ALPINUS L.    2-4
 .39 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .39 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 1-5
 .39 CARLINA ACAULIS L.   1-5
 .39 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5
 .39 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .39 PLANTAGO MONTANA LAM.  1-4
 .40 GALI ASPE SUBS ANISOPHY 2-5
 .40 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .09 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4 1.00 358
 .16 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .88 3177
 .19 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .62 2746
 .21 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .59 6198
 .24 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .59 8637
   ANTH VULN SUBS ALPESTRI 2-4
   ANTHYLLIS VULNERARIA L. 2-5
 .29 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .45 1220
 .31 GENTIANA VERNA L.    1-4 .40 955
 .32 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .39 1714
 .33 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .41 4055
 .35 POA ALPINA L.      1-6 .36 1788
   SESLERIA COERULEA (L.) 3-6
 .37 FESTUCA OVINA L.    1-6 .38 5498
 .38 CARLINA ACAULIS L.   1-5 .34 1370
 .39 GALIUM ASPERUM SCHREBER 1-5 .33 1247
 .40 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .32 1178
 .41 HELIANTHEMUM OVATUM (VI 1-6 .33 1516
 .42 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .35 5229
 .42 PHYTEUMA ORBICULARE L. 1-5 .32 1362
 .43 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5 .31 527
 .44 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .31 959
 .45 GALI ASPE SUBS ANISOPHY 1-5 .29 419
 .46 ASTER ALPINUS L.    1-4 .29 591
 .46 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6 .33 5050
 .47 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .30 3560
 .48 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .29 1665
 .49 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 .28 537
 .49 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .27 1135
   CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .50 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5 .26 446
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats