Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ASTER ALPINUS L. 1-4
   OBS = 1148   LOC = 995   DIS = 831   QDR = 591   COC = 2241

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .18 ASTER ALPINUS L.    2-4
 .26 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .27 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .30 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .33 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .33 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .33 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4
 .33 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 2-4
 .33 EUPHRASIA SALISBURGENSI 1-5
 .34 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .35 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .36 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5
 .36 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
 .36 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
 .36 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .36 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .36 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 2-4
 .36 MINUARTIA VERNA (L.) HI 2-4
 .36 SENECIO DORONICUM L.  1-4
 .37 CALAMINTHA ALPINA (L.) 1-5
 .37 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
 .37 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5
 .37 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4
 .37 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4
 .38 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .38 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5
 .39 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .39 POA ALPINA L.      1-6
 .39 PLANTAGO SERPENTINA (MA 3-5
 .39 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 ASTER ALPINUS L.    1-4 1.00 591
 .15 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .62 6198
 .18 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .53 2746
 .21 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .53 3177
 .23 POA ALPINA L.      1-6 .37 1788
 .25 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .46 8637
 .26 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .37 1220
 .27 GENTIANA VERNA L.    1-4 .35 955
 .29 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .33 1178
 .30 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .33 1714
   ASTER ALPINUS L.    2-4
 .32 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 .32 537
 .33 AVENA MONTANA VILL.   1-5 .29 672
 .34 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .33 5426
   SESLERIA COERULEA (L.) 3-6
 .36 FESTUCA DURIUSCULA L.  1-6 .29 2900
 .37 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .28 1665
 .38 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .27 1135
 .38 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5 .27 527
 .39 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .29 4055
   ANTHYLLIS VULNERARIA L. 2-5
 .41 KOELERIA VALLESIANA (SU 1-6 .26 1700
 .42 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4 .25 532
 .42 PHYTEUMA ORBICULARE L. 1-5 .24 1362
 .43 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 .24 713
 .43 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 .26 3638
 .44 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 .23 726
 .45 DRABA AIZOIDES L.    1-3 .22 555
 .45 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .22 959
 .46 ANTHYLLIS MONTANA L.  1-6 .22 895
 .47 SENECIO DORONICUM L.  1-4 .24  44
 .47 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .21 578
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ASTER ALPINUS L.    1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats