Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
   OBS = 2370   LOC = 1887   DIS = 1565   QDR = 1135   COC = 2361

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .13 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .27 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .27 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .29 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .29 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .29 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .30 POA ALPINA L.      1-6
 .30 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .30 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .31 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .31 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .31 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-4
 .31 POA ALPINA L.      2-6
 .32 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .32 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .33 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5
 .33 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6
 .33 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .33 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .34 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5
 .34 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .34 EUPHRASIA ALPINA LAM.  1-5
 .34 POA VIOLACEA BELL.   1-6
 .34 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .34 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5
 .35 LOTU CORN SUBS CORNICUL 2-5
 .35 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .35 LOTU CORN VAR. ALPINUS 2-5
 .35 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5
 .35 FESTUCA VARIA (HAENCKE) 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 1.00 1135
 .15 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .54 6198
 .18 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .55 8637
   ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .22 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .38 1220
 .24 POA ALPINA L.      1-6 .37 1788
 .25 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .39 7034
 .27 NARDUS STRICTA L.    1-6 .33 2155
 .28 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .38 7102
 .29 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6 .29 896
 .30 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .32 5426
 .31 GENTIANA VERNA L.    1-4 .28 955
 .32 FESTUCA OVINA L.    1-6 .31 5498
 .33 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .28 1665
 .34 CARLINA ACAULIS L.   1-5 .26 1370
 .35 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5 .25 858
 .35 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .27 3177
 .36 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .26 4514
 .37 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4 .24 772
 .37 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .24 1509
 .39 CAREX CARYOPHYLLEA LATO 1-6 .37 266
 .39 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .23 2028
 .40 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .24 2746
 .41 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 .22 733
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
 .42 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 1-5 .26 4474
 .42 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .21 650
 .43 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4 .21 655
 .43 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 .21 433
   POA ALPINA L.      2-6
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats