Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5
   OBS = 6886   LOC = 5670   DIS = 4523   QDR = 3177   COC = 4584

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .10 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 2-5
 .20 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6
 .22 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5
 .22 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6
 .24 HELIANTHEMUM OVATUM (VI 1-6
 .26 HIPPOCREPIS COMOSA L.  2-6
 .26 AVENA PRATENSIS L.   1-6
 .27 HELIANTHEMUM NUMMULARIU 1-6
 .27 SCABIOSA COLUMBARIA L. 2-5
 .28 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6
 .28 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6
 .28 POTENTILLA VERNA L.   1-5
 .29 FESTUCA DURIUSCULA L.  1-6
 .29 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6
 .29 FESTUCA DURIUSCULA L.  3-6
 .29 HIERACIUM PILOSELLA L. 2-6
 .29 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5
 .30 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4
 .30 AVENA PRATENSIS L.   2-6
 .30 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5
 .30 CARLINA ACAULIS L.   1-5
 .31 FEST DURI SUBS GLAUCA L 1-6
 .31 CENTAUREA SCABIOSA L.  1-5
 .31 SESELI MONTANUM L.   1-5
 .31 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6
 .31 FESTUCA OVINA L.    3-6
 .31 CARLINA VULGARIS L.   1-5
 .32 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 2-5
 .32 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6
 .32 PHYTEUMA ORBICULARE L. 1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 1.00 3177
 .16 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .58 6198
 .19 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .60 8637
   ANTHYLLIS VULNERARIA L. 2-5
 .24 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .44 4055
 .26 BROMUS ERECTUS HUDS.  1-6 .45 4918
 .28 SANGUISORBA MINOR SCOP. 1-6 .45 5972
 .30 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 .38 3638
 .31 HIERACIUM PILOSELLA L. 1-6 .40 5494
 .33 ASPERULA CYNANCHICA (BA 1-6 .37 3403
 .34 TEUCRIUM CHAMAEDRYS L. 1-6 .37 5163
 .36 BRIZA MEDIA L.     1-6 .35 4780
 .37 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6 .40 7799
 .38 POTENTILLA VERNA L.   1-5 .32 3086
 .39 FESTUCA OVINA L.    1-6 .33 5498
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
 .41 EUPHORBIA CYPARISSIAS L 1-5 .30 3728
 .42 LINUM CATHARTICUM L.  1-5 .28 2715
 .43 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5 .28 2639
 .44 TEUCRIUM MONTANUM L.  1-6 .27 2545
 .45 FESTUCA DURIUSCULA L.  1-6 .27 2900
 .46 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .26 2746
 .46 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 .30 5786
   HIPPOCREPIS COMOSA L.  2-6
 .48 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .28 5426
 .49 KOELERIA CRISTATA (L.) 1-5 .23 2111
 .49 GALIUM MOLLUGO L.    1-6 .28 6216
 .50 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6 .27 5050
 .50 PLANTAGO MEDIA L.    1-5 .22 2019
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats