Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
   OBS = 1039   LOC = 851   DIS = 661   QDR = 510   COC = 2080

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .22 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .23 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .23 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .24 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .24 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-4
 .24 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .26 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .27 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .27 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .27 POA ALPINA L.      2-6
 .27 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4
 .28 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  2-4
 .28 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .29 EUPHRASIA ALPINA LAM.  1-5
 .29 POA ALPINA L.      1-6
 .29 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .29 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .29 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .29 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .30 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 2-5
 .30 POA VIOLACEA BELL.   1-6
 .30 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .31 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .31 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .31 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .31 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .31 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4
 .31 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .31 LOTU CORN VAR. ALPINUS 2-5
 .32 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .10 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4 1.00 510
 .13 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .62 8637
 .16 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .55 6198
 .18 POA ALPINA L.      1-6 .50 1788
 .21 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .46 1220
 .22 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .48 7102
 .24 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .38 1135
 .25 GENTIANA VERNA L.    1-4 .38 955
 .27 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .38 1665
 .28 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .37 1509
 .29 GEUM MONTANUM L.    1-5 .35 677
 .30 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .34 733
   POA ALPINA L.      2-6
 .33 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .35 3177
 .34 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .32 655
 .35 NARDUS STRICTA L.    1-6 .32 2155
 .36 TRIFOLIUM PRATENSE L.  1-6 .36 5820
 .37 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .29 959
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
 .38 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6 .28 896
 .39 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4 .28 772
 .40 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .28 794
 .41 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-4 .28 507
 .41 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4 .27 433
 .42 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 .26 569
 .43 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 .30 5786
 .43 PLANTAGO ALPINA L.   1-6 .25 567
 .44 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3 .25 498
 .45 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .28 5502
 .45 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .27 7034
 .46 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5 .23 522
 .46 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .25 2746
 .47 VIOLA CALCARATA L.   1-4 .23 393
 .47 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5 .23 661
 .48 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5 .22 560
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats