Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
   OBS = 610   LOC = 500   DIS = 408   QDR = 250   COC = 1365

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .14 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
 .25 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .28 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .28 MINUARTIA VERNA (L.) HI 2-4
 .28 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
 .30 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .30 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .31 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .31 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .31 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .31 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .32 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .33 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .33 ASTRAGALUS SERICEUS LAM 1-5
 .34 ASTRAGALUS AUSTRALIS (L 1-3
 .34 GENTIANA NIVALIS L.   1-3
 .36 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .36 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .36 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .37 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .38 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5
 .38 POLYGALA ALPINA (DC.) P 1-3
 .38 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 1-4
 .38 POA ALPINA L.      1-6
 .38 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 2-3
 .38 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .38 ARENARIA CILIATA L.   2-5
 .38 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 2-4
 .39 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .39 GREGORIA VITALIANA (L.) 1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .10 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6 1.00 250
 .13 POA ALPINA L.      1-6 .56 1788
 .16 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .59 6198
 .18 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .52 2746
 .21 GENTIANA VERNA L.    1-4 .50 955
   ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
 .24 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .42 959
 .26 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 .42 537
 .27 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .48 8637
 .29 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6 .38 403
 .30 ASTER ALPINUS L.    1-4 .37 591
 .31 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .39 3177
 .33 DRABA AIZOIDES L.    1-3 .36 555
 .34 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .36 1714
 .35 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .36 1665
 .36 AVENA MONTANA VILL.   1-5 .34 672
 .37 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5 .33 527
 .38 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .33 1220
 .39 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5 .32 446
 .40 SILENE ACAULIS L.    1-6 .32 766
 .41 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 .31 726
 .42 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 .30 713
   POA ALPINA L.      2-6
 .44 HELIANTHEMUM OVATUM (VI 1-6 .28 1516
 .44 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6 .27 566
 .45 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .27 1509
 .46 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 .26 569
 .47 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .26 1178
 .47 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6 .26 444
 .48 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .26 733
 .48 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .26 1135
 .49 CAREX CURVULA ALL.   1-6 .25 386
   POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .50 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .24 794
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats