Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 1-4
   OBS = 317   LOC = 302   DIS = 256   QDR = 178   COC = 920

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .16 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 2-4
 .26 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .29 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .31 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .31 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .33 FESTUCA PUMILA VILL.  3-5
 .34 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .35 LEONTOPODIUM ALPINUM CA 1-3
 .37 PEDICULARIS ROSEA WULFE 1-2
 .37 SALI RETU VAR. SERPYLLI 1-6
 .38 ASTRAGALUS LAPPONICUS ( 1-5
 .38 ERIGERON UNIFLORUM L.  1-4
 .38 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .38 ARENARIA CILIATA L.   2-5
 .38 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .38 ANTENNARIA CARPATHICA ( 1-4
 .39 COBRESIA BELLARDII (ALL 4-6
 .39 GENTIANA NIVALIS L.   1-3
 .40 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .40 MINUARTIA VERNA (L.) HI 2-4
 .40 SEDUM ATRATUM L.    1-5
 .40 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .40 GREGORIA VITALIANA (L.) 1-4
 .41 SILENE ACAULIS L.    1-6
 .41 SALIX RETUSA L.     1-6
 .42 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .42 ANTENNARIA CARPATHICA ( 2-4
 .42 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .42 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .43 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .08 ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 1-4 1.00 178
 .12 POA ALPINA L.      1-6 .67 1788
 .14 GENTIANA VERNA L.    1-4 .58 955
 .17 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5 .54 446
 .19 SILENE ACAULIS L.    1-6 .51 766
   ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 2-4
 .23 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6 .49 403
 .25 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .51 2746
 .27 ARENARIA CILIATA L.   1-5 .48 404
 .28 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .46 1714
 .30 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 .43 537
 .31 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .43 1665
 .33 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5 .42 527
 .34 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .41 959
 .35 DRABA AIZOIDES L.    1-3 .39 555
 .37 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .39 655
 .38 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .44 6198
 .39 AVENA MONTANA VILL.   1-5 .38 672
 .40 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .37 1220
 .41 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 .37 569
 .42 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .46 8637
 .43 CAREX CURVULA ALL.   1-6 .35 386
 .44 MINUARTIA SEDOIDES HIER 1-5 .34 487
   POA ALPINA L.      2-6
 .46 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .33 733
 .47 SALIX RETUSA L.     1-6 .33 372
 .48 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .33 1509
 .48 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 .33 726
 .49 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .33 1135
 .50 PHYTEUMA PAUCIFLORUM L. 1-3 .32 284
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ASTRAGALUS TRIFLORUS (H 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats