Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4
   OBS = 284   LOC = 239   DIS = 223   QDR = 180   COC = 931

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .22 PRIMULA MARGINATA CURTI 2-4
 .50 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
 .51 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5
 .51 BUPLEURUM PETRAEUM L.  1-4
 .52 MINUARTIA RUPESTRIS (SC 1-3
 .53 SATUREIA PIPERELLA (ALL 1-4
 .53 SAXIFRAGA EXARATA VILL. 1-3
 .53 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3
 .54 DRABA DUBIA SUTER    1-3
 .54 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 2-5
 .55 RHAMNUS PUMILA L.    2-5
 .56 SEDUM ROSEUM (L.) SCOP. 1-5
 .56 RHAMNUS PUMILA L.    1-5
 .56 SILENE CAMPANULA PERS. 1-3
 .56 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .56 SAXIFRAGA EXARATA VILL. 2-3
 .57 BUPLEURUM PETRAEUM L.  2-4
 .57 ATHAMANTA CRETENSIS L. 2-3
 .58 SATUREIA PIPERELLA (ALL 2-4
 .58 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4
 .58 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3
 .58 HELIANTHEMUM LUNULATUM 1-4
 .58 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .59 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
 .59 GALI PUMI SUBS PUSILLUM 1-4
 .59 PRIMULA VISCOSA ALL., N 1-5
 .59 MINUARTIA RUPESTRIS (SC 2-3
 .60 MINUARTIA VILLARSI (BAL 1-3
 .60 PHYTEUMA CHARMEILI VILL 1-3
 .60 HIERACIUM AMPLEXICAULE 1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4 1.00 180
   PRIMULA MARGINATA CURTI 2-4
 .20 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 .44 713
 .23 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .42 2746
 .25 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .41 1178
 .27 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5 .38 838
 .29 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 .36 500
 .31 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .36 3560
 .32 SILENE ACAULIS L.    1-6 .34 766
 .33 DRABA DUBIA SUTER    1-3 .30 168
 .35 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6 .29 566
 .36 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .34 6198
 .37 SAXIFRAGA EXARATA VILL. 1-3 .28 290
 .38 CYSTOPTERIS FRAGILIS (L 1-6 .27 591
 .39 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 .26 726
 .40 CAMPANULA COCHLEARIIFOL 1-6 .25 522
 .41 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3 .23 254
 .41 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5 .23  87
 .43 PHYT PAUC SUBS PEDEMONT 1-3 .22 1075
 .44 PHYTEUMA PAUCIFLORUM L. 1-3 .23 273
 .44 AVENA MONTANA VILL.   1-5 .23 284
 .45 VIOLA BIFLORA L.    1-6 .23 672
 .47 SILE ACAU SUBS EXSCAPA 1-6 .22 574
 .47 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5 .20 550
 .48 RHAMNUS PUMILA L.    1-5 .20 896
 .49 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4 .21 349
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats