Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

HIERACIUM AMPLEXICAULE 1-4
   OBS = 414   LOC = 320   DIS = 300   QDR = 270   COC = 1554

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .43 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 1-6
 .45 DAPHNE ALPINA L.    1-3
 .46 COTONEASTER INTEGERRIMA 1-5
 .48 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 4-6
 .48 PINUS SILVESTRIS L.   3-6
 .48 PINUS SILVESTRIS L.   5-6
 .49 PIROLA CHLORANTHA SWEET 1-3
 .49 RHAMNUS ALPINA L.    1-5
 .49 GOODYERA REPENS (L.) R. 1-4
 .49 JUNIPERUS COMMUNIS L.  2-6
 .49 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6
 .50 HIERACIUM STATICIFOLIUM 1-5
 .50 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
 .50 PINUS SILVESTRIS L.   1-6
 .51 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6
 .51 EPIPACTIS ATROPURPUREA 1-4
 .51 LASERPITIUM SILER L.  1-6
 .51 COTONEASTER TOMENTOSA ( 1-4
 .51 VISCUM ALBUM L.     1-4
 .51 GOODYERA REPENS (L.) R. 2-4
 .51 VIOLA RUPESTRIS SCHMIDT 1-5
 .51 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5
 .51 COTONEASTER INTEGERRIMA 2-5
 .52 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3
 .52 PINUS MONTANA MILL.   1-6
 .52 PIROLA SECUNDA L.    2-4
 .52 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 .52 SESLERIA COERULEA (L.) 3-6
 .52 PIROLA SECUNDA L.    1-4
 .53 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .19 HIERACIUM AMPLEXICAULE 1-4 1.00 270
 .22 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .42 3560
 .25 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5 .41 2505
 .28 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .41 5229
 .30 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .34 2746
 .32 PINUS SILVESTRIS L.   1-6 .31 3637
   PINUS SILVESTRIS L.   3-6
 .34 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .30 5426
 .36 ASPLENIUM TRICHOMANES L 1-5 .26 1444
   HIERACIUM MURORUM L.  2-6
 .38 SEDUM DASYPHYLLUM L.  1-5 .23 489
 .39 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .23 1178
 .40 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .24 3643
 .41 FESTUCA OVINA L.    1-6 .26 5498
 .42 LAVANDULA OFFICINALIS C 1-6 .33 243
 .43 CARLINA ACAULIS L.   1-5 .23 1610
 .44 ASPLENIUM SEPTENTRIONAL 1-5 .22 1370
 .45 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5 .20 361
 .46 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .20 656
 .47 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 .33 794
   PINUS SILVESTRIS L.   5-6
 .49 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .18 713
 .50 GALIUM RUBRUM L.    1-4 .18 871
 .50 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 1-6 .29 190
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      HIERACIUM AMPLEXICAULE 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats