Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

VISCUM ALBUM L. 1-4
   OBS = 400   LOC = 301   DIS = 282   QDR = 248   COC = 1341

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .32 PINUS SILVESTRIS L.   3-6
 .33 PINUS SILVESTRIS L.   5-6
 .37 PIROLA CHLORANTHA SWEET 1-3
 .38 GOODYERA REPENS (L.) R. 1-4
 .39 PINUS SILVESTRIS L.   1-6
 .40 BERBERIS VULGARIS L.  1-6
 .40 GOODYERA REPENS (L.) R. 2-4
 .40 COTONEASTER TOMENTOSA ( 1-4
 .41 PIROLA CHLORANTHA SWEET 2-3
 .42 ONONIS FRUTICOSA L.   1-6
 .42 EPIPACTIS ATROPURPUREA 1-4
 .43 MONOTROPA HYPOPITYS L. 1-3
 .44 PIROLA UNIFLORA L.   1-4
 .44 ONONIS ROTUNDIFOLIA L. 1-4
 .44 PIROLA SECUNDA L.    2-4
 .44 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
 .45 PIROLA SECUNDA L.    1-4
 .45 RHAMNUS ALPINA L.    1-5
 .45 ROSA RUBIGINOSA L.   1-4
 .45 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 .45 HIERACIUM MURORUM L.  2-6
 .45 CEPHALANTHERA RUBRA (L. 1-5
 .46 CAMPANULA RAPUNCULOIDES 1-3
 .46 ROSA TOMENTOSA SM.   1-3
 .46 CEPHALANTHERA XIPHOPHYL 1-3
 .46 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5
 .47 JUNIPERUS COMMUNIS L.  2-6
 .47 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 1-6
 .47 SAPONARIA OCIMOIDES L. 1-4
 .47 POLYGALA CHAMAEBUXUS L. 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .15 VISCUM ALBUM L.     1-4 1.00 248
 .19 PINUS SILVESTRIS L.   1-6 .56 3637
 .23 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .56 5229
   PINUS SILVESTRIS L.   3-6
 .29 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5 .48 2505
 .32 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .41 3643
   PINUS SILVESTRIS L.   5-6
 .35 PIROLA SECUNDA L.    1-4 .35 1030
   HIERACIUM MURORUM L.  2-6
 .39 LAVANDULA OFFICINALIS C 1-6 .34 1610
 .40 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .35 5426
 .41 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 .36 8007
 .42 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .30 3560
 .43 CARLINA ACAULIS L.   1-5 .29 1370
 .45 EPIPACTIS ATROPURPUREA 1-4 .28 998
 .46 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 .30 3830
 .47 VIBURNUM LANTANA L.   1-5 .27 3675
 .47 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .36 8637
 .48 BERBERIS VULGARIS L.  1-6 .25 916
 .49 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 1-6 .24 798
 .50 FESTUCA OVINA L.    1-6 .28 5498
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      VISCUM ALBUM L.     1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats