Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

MONOTROPA HYPOPITYS L. 1-3
   OBS = 603   LOC = 513   DIS = 445   QDR = 413   COC = 1658

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .25 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6
 .27 HIERACIUM MURORUM L.  2-6
 .27 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 .28 CEPHALANTHERA XIPHOPHYL 1-3
 .28 CEPHALANTHERA RUBRA (L. 1-5
 .29 EPIPACTIS LATIFOLIA (L. 1-4
 .29 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 2-6
 .30 PINUS SILVESTRIS L.   1-6
 .31 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 .31 CEPHALANTHERA PALLENS ( 1-3
 .31 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6
 .33 HELLEBORUS FOETIDUS L. 1-4
 .33 PINUS SILVESTRIS L.   3-6
 .33 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 2-5
 .34 DIGITALIS LUTEA L.   1-5
 .35 PINUS SILVESTRIS L.   5-6
 .35 ACER OPALUS MILLER   1-5
 .35 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6
 .35 GOODYERA REPENS (L.) R. 1-4
 .36 FRAGARIA VESCA L.    1-6
 .36 BUXUS SEMPERVIRENS L.  4-6
 .36 CAMPANULA PERSICAEFOLIA 1-3
 .36 VIBURNUM LANTANA L.   1-5
 .37 POLYPODIUM VULGARE L.  1-6
 .37 FESTUCA HETEROPHYLLA LA 1-6
 .37 FRAGARIA VESCA L.    2-6
 .38 DAPHNE LAUREOLA L.   1-5
 .38 BUXUS SEMPERVIRENS L.  1-6
 .38 POLYGONATUM ODORATUM (M 1-5
 .38 CAMPANULA RAPUNCULOIDES 1-3
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .19 MONOTROPA HYPOPITYS L. 1-3 1.00 413
 .22 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .43 5229
 .24 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .39 7393
 .27 PINUS SILVESTRIS L.   1-6 .36 3637
 .28 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .35 5268
 .30 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .32 3643
 .32 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .33 5426
 .33 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 .35 8007
 .35 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6 .30 3549
 .36 HEDERA HELIX L.     1-6 .35 8924
   PINUS SILVESTRIS L.   3-6
 .39 QUERCUS LANUGINOSA LAM. 1-6 .29 3830
 .40 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .30 5170
 .41 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6 .27 2083
   HIERACIUM MURORUM L.  2-6
 .43 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .31 7884
 .45 VIBURNUM LANTANA L.   1-5 .26 3675
 .46 EPIPACTIS LATIFOLIA (L. 1-4 .25 1458
 .47 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .28 5034
 .48 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5 .24 2505
 .49 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .26 7034
 .50 ABIES ALBA MILL.    1-6 .23 3099
 .50 PIROLA SECUNDA L.    1-4 .20 1030
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      MONOTROPA HYPOPITYS L. 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats