Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CYSTOPTERIS FRAGILIS (L 1-6
   OBS = 961   LOC = 796   DIS = 723   QDR = 591   COC = 2109

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .36 ASPLENIUM VIRIDE HUDS. 1-5
 .38 CYSTOPTERIS FRAGILIS (L 2-6
 .43 ARABIS ALPINA L.    1-5
 .44 VIOLA BIFLORA L.    1-6
 .45 ASPIDIUM LONCHITIS (L.) 1-4
 .46 DRYOPTERIS ROBERTIANA ( 1-5
 .48 ADENOSTYLES GLABRA (VIL 1-4
 .49 ARABIS ALPINA L.    2-5
 .49 ASPLENIUM VIRIDE HUDS. 2-5
 .51 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6
 .51 VIOLA BIFLORA L.    2-6
 .51 VALERIANA TRIPTERIS L. 1-4
 .52 MOEHRINGIA MUSCOSA L.  1-4
 .52 CAMPANULA COCHLEARIIFOL 1-6
 .52 VALERIANA MONTANA L.  1-6
 .53 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6
 .53 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA 1-5
 .53 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
 .53 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 .53 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 .53 ADENOSTYLES GLABRA (VIL 2-4
 .54 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .54 ABIES ALBA MILL.    1-6
 .54 RUBUS IDAEUS L.     2-6
 .54 VALERIANA TRIPTERIS L. 2-4
 .54 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 .55 DRYOPTERIS ROBERTIANA ( 2-5
 .55 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM 1-6
 .55 EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 1-6
 .55 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .22 CYSTOPTERIS FRAGILIS (L 1-6 1.00 591
 .24 ASPLENIUM TRICHOMANES L 1-5 .29 1444
 .26 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6 .30 4349
   CYSTOPTERIS FRAGILIS (L 2-6
 .29 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .28 4214
 .30 POA NEMORALIS L.    1-6 .25 4149
 .34 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .42 3898
 .35 ASPLENIUM VIRIDE HUDS. 1-5 .38 7884
 .36 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5 .35 5268
 .37 VIOLA BIFLORA L.    1-6 .23 3707
 .38 POLYPODIUM VULGARE L.  1-6 .20 274
 .38 MYCELIS MURALIS (L.) RC 1-5 .20 713
 .42 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .19 574
 .44 CAMPANULA COCHLEARIIFOL 1-6 .19 2114
 .45 ASPIDIUM LONCHITIS (L.) 1-4 .19 2104
 .45 EPILOBIUM MONTANUM L.  1-4 .29 2898
 .46 ARABIS ALPINA L.    1-5 .29 3815
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CYSTOPTERIS FRAGILIS (L 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats