Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

GALI PUMI SUBS PUSILLUM 1-4
   OBS = 204   LOC = 189   DIS = 138   QDR = 97   COC = 1015

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .37 GALI PUMI SUBS PUSILLUM 2-4
 .51 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 1-5
 .53 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5
 .53 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5
 .53 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .54 ASTER ALPINUS L.    1-4
 .55 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
 .55 SAXIFRAGA AIZOON JACQ. 2-5
 .56 THYM SERP SUBS POLYTRIC 1-5
 .56 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .56 POA ALPINA L.      1-6
 .57 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4
 .57 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
 .57 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .57 ASTER ALPINUS L.    2-4
 .58 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .58 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 2-5
 .58 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 3-6
 .59 GLOB CORD SUBS NANA LAM 3-5
 .59 PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4
 .59 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5
 .59 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .59 SAXIFRAGA EXARATA VILL. 1-3
 .59 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6
 .59 POA ALPINA L.      2-6
 .59 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .59 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .59 ATHAMANTA CRETENSIS L. 1-3
 .59 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .60 ARENARIA CILIATA L.   1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 GALI PUMI SUBS PUSILLUM 1-4 1.00  97
 .26 GALIUM PUMILUM (LAM.) R 1-5 1.00 1606
 .29 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .47 2746
 .31 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .44 6198
   GALI PUMI SUBS PUSILLUM 2-4
   GALIUM PUMILUM (LAM.) R 2-5
 .36 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .37 3560
 .38 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .30 1178
 .39 ASPLENIUM TRICHOMANES L 1-5 .29 1444
 .39 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5 .25 656
 .40 THYMUS VULGARIS L.   1-6 .25 2344
 .41 FESTUCA DURIUSCULA L.  1-6 .29 672
 .42 CIRSIUM ACAULE (L.) WEB 1-5 .24 2900
 .43 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 .23 2639
 .44 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5 .28 5494
 .44 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .21 726
 .45 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 .22 2505
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      GALI PUMI SUBS PUSILLUM 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats