Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ALYSSUM HALIMIFOLIUM (L 1-3
   OBS = 34   LOC = 23   DIS = 17   QDR = 17   COC = 149

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .45 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 3-5
 .45 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
 .48 ASPERULA HEXAPHYLLA ALL 1-4
 .49 SATUREIA PIPERELLA (ALL 1-4
 .51 POTENTILLA SAXIFRAGA AR 1-3
 .51 SATUREIA PIPERELLA (ALL 2-4
 .56 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
 .60 SILENE CAMPANULA PERS. 1-3
 .60 POTE CAUL VAR. PETIOLUL 1-4
 .61 MOEHRINGIA DASYPHYLLA B 1-3
 .62 SILENE SAXIFRAGA L.   2-4
 .62 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .63 HELIANTHEMUM LUNULATUM 1-4
 .63 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4
 .64 PRIMULA MARGINATA CURTI 2-4
 .64 PHYTEUMA CHARMEILI VILL 1-3
 .65 PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4
 .67 BUPLEURUM PETRAEUM L.  2-4
 .67 POTE CAUL VAR. PETIOLUL 2-4
 .68 BUPLEURUM PETRAEUM L.  1-4
 .69 RHAMNUS PUMILA L.    2-5
 .71 ASPLENIUM FISSUM KIT.  1-4
 .71 CAMP ROTU VAR. MACRORRH 1-3
 .72 MINUARTIA RUPESTRIS (SC 2-3
 .72 MINUARTIA VILLARSI (BAL 1-3
 .72 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3
 .72 MINUARTIA RUPESTRIS (SC 1-3
 .73 THYMELAEA DIOICA ALL.  1-5
 .73 HIERACIUM HUMILE JACQ. 1-3
 .73 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .10 ALYSSUM HALIMIFOLIUM (L 1-3 1.00  17
 .15 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5 .71  87
 .19 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .71 3560
 .23 PRIMULA MARGINATA CURTI 1-4 .59 180
 .26 CAMP ROTU VAR. MACRORRH 1-3 .59 160
 .29 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3 .59 179
 .32 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5 .53 656
 .35 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 .53 500
 .38 JUNIPERUS PHOENICEA L. 1-6 .53 618
 .40 HYPERICUM CORIS L.   1-4 .53 319
 .43 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .53 1178
 .45 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4 .47 144
 .47 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .47 2746
   ALYSSUM HALIMIFOLIUM (L 2-3
   POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ALYSSUM HALIMIFOLIUM (L 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats