Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4
   OBS = 306   LOC = 227   DIS = 197   QDR = 167   COC = 1195

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .29 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 1-6
 .36 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5
 .41 ASPL LANC SUBS FONTANUM 2-4
 .42 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4
 .45 ARABIS MURALIS BERTOL. 1-2
 .46 SEDUM DASYPHYLLUM L.  1-5
 .48 POTENTILLA CAULESCENS L 1-4
 .49 CAMP ROTU SUBS ROTUNDIF 1-3
 .51 CAMP ROTU VAR. MACRORRH 1-3
 .52 DAPHNE ALPINA L.    1-3
 .53 ASPLENIUM TRICHOMANES L 1-5
 .53 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 2-5
 .53 HIERACIUM LAWSONI VILL. 1-3
 .53 KERNERA SAXATILIS (L.) 1-3
 .53 SILENE SAXIFRAGA L.   2-4
 .55 HIERACIUM AMPLEXICAULE 1-4
 .55 SEDUM DASYPHYLLUM L.  2-5
 .56 ERINUS ALPINUS L.    1-5
 .56 LACTUCA PERENNIS L.   1-5
 .56 ASPLENIUM TRICHOMANES L 2-5
 .56 SAPONARIA OCIMOIDES L. 1-4
 .57 CENTRANTHUS ANGUSTIFOLI 1-6
 .57 HIERACIUM HUMILE JACQ. 1-3
 .57 CAMPANULA SPECIOSA POUR 1-3
 .58 ANTHERICUM LILIAGO L.  1-5
 .58 KERN SAXA VAR. AURICULA 1-3
 .58 SAXIFRAGA LINGULATA BEL 1-5
 .58 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 2-6
 .58 AMELANCHIER ROTUNDIFOLI 1-5
 .58 POTENTILLA CAULESCENS L 2-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4 1.00 167
 .26 ASPLENIUM LANCEOLATUM F 1-6 1.00 286
 .31 ASPLENIUM RUTA-MURARIA 1-5 .63 656
 .36 ASPLENIUM TRICHOMANES L 1-5 .64 1444
 .39 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .49 3560
 .42 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .48 2746
 .45 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6 .46 1178
 .47 SEDUM DASYPHYLLUM L.  1-5 .44 489
 .49 SILENE SAXIFRAGA L.   1-4 .36 172
 .50 GLOB CORD SUBS NANA LAM 1-5 .36 500
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      ASPL LANC SUBS FONTANUM 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats