Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
   OBS = 2563   LOC = 2132   DIS = 1618   QDR = 959   COC = 2136

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .11 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .25 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .26 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .27 SALIX RETUSA L.     1-6
 .27 POA ALPINA L.      1-6
 .27 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .27 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .29 PEDICULARIS VERTICILLAT 1-3
 .29 BARTSCHIA ALPINA L.   1-5
 .29 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .30 TRIFOLIUM BADIUM SCHREB 1-4
 .31 POA ALPINA L.      2-6
 .32 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .33 SOLDANELLA ALPINA L.  2-5
 .33 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5
 .33 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .33 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .33 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .34 SALIX RETICULATA L.   1-6
 .35 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .35 VIOLA CALCARATA L.   1-4
 .35 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6
 .35 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .35 GEUM MONTANUM L.    1-5
 .35 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .35 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 2-5
 .36 SALIX RETUSA L.     3-6
 .36 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .36 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .37 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 1.00 959
 .15 POA ALPINA L.      1-6 .56 1788
   POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .20 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .39 1220
 .22 GENTIANA VERNA L.    1-4 .37 955
 .24 SILENE ACAULIS L.    1-6 .35 766
 .25 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .36 2746
 .26 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .33 1509
 .27 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6 .31 403
 .28 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5 .31 625
 .30 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .31 733
 .31 SALIX RETUSA L.     1-6 .30 372
 .32 BARTSCHIA ALPINA L.   1-5 .29 526
 .33 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .28 794
   POA ALPINA L.      2-6
 .34 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .27 655
 .35 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .37 8637
 .36 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6 .26 444
 .37 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .24 937
 .37 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5 .23 446
 .38 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .25 3177
 .39 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .23 1135
 .39 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 .23 1025
 .40 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .28 6198
 .41 SALIX HERBACEA L.    1-6 .50 2795
 .42 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6 .22 364
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats