Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

GENTIANA VERNA L. 1-4
   OBS = 2289   LOC = 1756   DIS = 1389   QDR = 955   COC = 2259

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .23 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .24 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .25 POA ALPINA L.      1-6
 .25 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
 .26 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .27 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .27 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .27 POA ALPINA L.      2-6
 .27 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .27 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .28 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .28 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .28 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .29 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .29 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .29 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .30 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .30 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .30 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .30 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .31 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .31 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .32 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
 .32 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .32 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .32 LOTU CORN VAR. ALPINUS 2-5
 .33 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5
 .33 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .33 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5
 .33 GENTIANA NIVALIS L.   1-3
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 GENTIANA VERNA L.    1-4 1.00 955
 .15 POA ALPINA L.      1-6 .55 1788
 .18 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .55 8637
 .20 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .47 6198
 .21 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .38 959
 .23 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .38 1220
 .24 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .36 2746
 .26 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .37 3177
 .27 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .33 1135
 .28 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .33 1509
 .29 SILENE ACAULIS L.    1-6 .32 766
 .31 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .31 733
   POA ALPINA L.      2-6
 .32 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .28 655
 .33 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .29 1665
 .34 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 .27 569
 .35 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 .27 537
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
 .36 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6 .24 403
 .37 MINUARTIA SEDOIDES HIER 1-5 .24 487
 .38 DRABA AIZOIDES L.    1-3 .24 555
 .39 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4 .24 772
 .39 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .24 794
 .40 AVENA MONTANA VILL.   1-5 .23 672
 .40 ARENARIA CILIATA L.   1-5 .22 404
 .41 ASTER ALPINUS L.    1-4 .38 325
 .42 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .21 591
 .42 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 .22 1714
 .43 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5 .21 726
 .43 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5 .21 446
 .44 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5 .21 661
 .44 PLANTAGO ALPINA L.   1-6 .21 560
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      GENTIANA VERNA L.    1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats