Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

GENTIANA NIVALIS L. 1-3
   OBS = 274   LOC = 240   DIS = 173   QDR = 119   COC = 852

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .27 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .31 ERIGERON UNIFLORUM L.  1-4
 .32 PULSATILLA VERNALIS L. 1-3
 .32 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .33 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .33 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .33 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .33 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .33 ANTENNARIA CARPATHICA ( 1-4
 .34 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .34 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6
 .34 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5
 .35 CAREX CURVULA ALL.   1-6
 .35 FESTUCA PUMILA VILL.  3-5
 .36 SILENE ACAULIS L.    1-6
 .37 SALI RETU VAR. SERPYLLI 1-6
 .37 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .37 SALIX RETUSA L.     1-6
 .38 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 2-6
 .38 ASTRAGALUS LAPPONICUS ( 1-5
 .38 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .38 PULSATILLA VERNALIS L. 2-3
 .38 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 2-5
 .39 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
 .39 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5
 .39 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .39 STATICE MONTANA MILL.  1-5
 .39 GREGORIA VITALIANA (L.) 1-4
 .39 CAREX ERICETORUM POLLIC 1-5
 .39 GENT VERN SUBS BRACHYPH 1-2
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .08 GENTIANA NIVALIS L.   1-3 1.00 119
 .11 POA ALPINA L.      1-6 .61 1788
 .13 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .61 6198
 .15 GENTIANA VERNA L.    1-4 .53 955
 .17 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6 .51 403
 .19 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .50 1135
 .21 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .49 959
 .22 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4 .44 772
 .24 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .43 1220
 .25 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 .42 537
 .26 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .41 794
 .28 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3 .40 498
 .29 SILENE ACAULIS L.    1-6 .40 766
 .30 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .49 8637
 .31 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .39 1665
 .32 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .39 2746
 .33 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5 .38 481
 .34 ASTER ALPINUS L.    1-4 .38 591
 .35 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .39 3177
 .37 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 .37 726
 .38 CAREX CURVULA ALL.   1-6 .36 386
 .39 ERIGERON UNIFLORUM L.  1-4 .36 398
   POA ALPINA L.      2-6
 .40 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4 .34 510
 .41 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5 .33 446
 .42 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .33 1509
 .43 FESTUCA OVINA L.    1-6 .35 5498
 .43 SALIX RETUSA L.     1-6 .31 372
 .44 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 1-5 .31 650
 .45 DRABA AIZOIDES L.    1-3 .30 555
 .46 SAXIFRAGA MOSCHATA WULF 1-5 .29 430
   ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .47 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .29 733
 .48 ASTRAGALUS CAMPESTRIS L 1-6 .29 250
 .48 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5 .29 511
 .49 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 .29 569
 .49 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .29 655
 .50 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5 .28 291
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      GENTIANA NIVALIS L.   1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats