Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

PULSATILLA VERNALIS L. 1-3
   OBS = 503   LOC = 433   DIS = 334   QDR = 243   COC = 945

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .18 PULSATILLA VERNALIS L. 2-3
 .27 AVENA VERSICOLOR VILL. 1-5
 .28 LUZULA LUTEA (ALL.) DC. 1-6
 .29 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5
 .29 HIERACIUM PILIFERUM HOP 1-3
 .29 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5
 .30 HIERACIUM GLACIALE (REY 1-4
 .30 AVENA VERSICOLOR VILL. 2-5
 .31 VERONICA BELLIDIOIDES L 1-4
 .31 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 2-5
 .31 LUZULA LUTEA (ALL.) DC. 2-6
 .31 JUNCUS TRIFIDUS L.   1-5
 .32 GENTIANA NIVALIS L.   1-3
 .32 ERIGERON UNIFLORUM L.  1-4
 .32 JUNCUS TRIFIDUS L.   2-5
 .33 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4
 .34 STATICE MONTANA MILL.  1-5
 .34 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 1-5
 .34 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 2-5
 .34 GREGORIA VITALIANA (L.) 1-4
 .35 CAREX CURVULA ALL.   1-6
 .35 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 2-5
 .35 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .35 SENECIO INCANUS L.   1-3
 .36 HIERACIUM GLACIALE (REY 2-4
 .36 CAREX ERICETORUM POLLIC 1-5
 .36 VERONICA BELLIDIOIDES L 2-4
 .36 MINUARTIA SEDOIDES HIER 1-5
 .37 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .37 GREGORIA VITALIANA (L.) 2-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .08 PULSATILLA VERNALIS L. 1-3 1.00 243
 .11 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .63 1135
 .13 POA ALPINA L.      1-6 .51 1788
 .15 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .54 6198
 .17 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .49 1220
 .18 GENTIANA VERNA L.    1-4 .47 955
 .20 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4 .45 772
 .21 SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5 .42 511
 .23 AVENA VERSICOLOR VILL. 1-5 .42 414
 .24 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6 .42 896
 .26 JUNCUS TRIFIDUS L.   1-5 .41 488
 .27 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 1-5 .40 650
 .28 SILENE ACAULIS L.    1-6 .40 766
 .29 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .38 959
 .30 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 .37 726
   PULSATILLA VERNALIS L. 2-3
 .32 PHYTEUMA HEMISPHAERICUM 1-4 .34 517
 .33 MINUARTIA SEDOIDES HIER 1-5 .33 487
 .34 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3 .33 498
 .35 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .40 7102
 .36 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6 .32 403
   ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .37 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .35 7034
 .38 CAREX CURVULA ALL.   1-6 .32 386
 .39 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .32 794
 .40 HIERACIUM PILIFERUM HOP 1-3 .31 266
 .40 LUZULA LUTEA (ALL.) DC. 1-6 .31 380
 .41 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4 .31 433
 .42 GEUM MONTANUM L.    1-5 .31 677
 .43 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5 .30 481
 .43 DRABA AIZOIDES L.    1-3 .30 555
 .44 FESTUCA OVINA L.    1-6 .33 5498
 .45 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .33 5426
 .46 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .30 1509
 .46 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .39 8637
 .47 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 .29 1025
 .47 ASTER ALPINUS L.    1-4 .28 591
 .48 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .28 1665
 .49 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .28 733
 .49 HIERACIUM GLACIALE (REY 1-4 .27 271
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      PULSATILLA VERNALIS L. 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats