Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
   OBS = 1167   LOC = 973   DIS = 795   QDR = 569   COC = 2084

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .12 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .22 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .23 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .23 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .25 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .26 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .27 POA ALPINA L.      2-6
 .27 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .28 POA ALPINA L.      1-6
 .29 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .29 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-4
 .29 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .29 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .29 CERA ARVE VAR. STRICTUM 2-4
 .29 EUPHRASIA ALPINA LAM.  1-5
 .30 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .30 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .30 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .31 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .31 TRIF PRAT SUBS NIVALE S 1-4
 .31 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
 .31 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  2-4
 .32 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4
 .32 PEDICULARIS GYROFLEXA V 1-4
 .33 DIANTHUS NEGLECTUS LOIS 1-3
 .33 TRIFOLIUM THALII VILL. 1-6
 .33 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .33 DRABA AIZOIDES L.    1-3
 .33 GREGORIA VITALIANA (L.) 1-4
 .34 POTENTILLA GRANDIFLORA 1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .10 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5 1.00 569
 .13 POA ALPINA L.      1-6 .59 1788
 .16 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .58 6198
 .19 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .62 8637
   POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .23 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .47 1220
 .25 GENTIANA VERNA L.    1-4 .45 955
 .27 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .41 1135
 .28 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .39 1665
   POA ALPINA L.      2-6
 .31 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .37 1509
 .32 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .37 3177
 .33 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .35 2746
 .34 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .34 733
 .35 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .34 655
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
 .37 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .32 959
 .38 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5 .29 858
 .39 SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5 .28 726
 .39 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .35 7102
 .40 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-4 .28 507
 .41 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 .33 5786
 .42 TRIFOLIUM PRATENSE L.  1-6 .33 5820
 .42 FESTUCA DURIUSCULA L.  1-6 .29 2900
 .43 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 .27 537
 .44 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6 .27 1714
 .44 DRABA AIZOIDES L.    1-3 .26 555
 .45 CARLINA ACAULIS L.   1-5 .25 1370
 .46 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4 .24 772
 .46 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4 .24 510
 .47 TRIFOLIUM MONTANUM L.  1-5 .23 1095
 .47 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3 .23 498
 .48 GEUM MONTANUM L.    1-5 .23 677
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats