Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5
   OBS = 1780   LOC = 1355   DIS = 1056   QDR = 661   COC = 2970

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .13 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5
 .13 LOTU CORN SUBS CORNICUL 2-5
 .19 LOTU CORN VAR. ALPINUS 2-5
 .31 POA ALPINA L.      1-6
 .32 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .32 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .32 POA ALPINA L.      2-6
 .33 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .33 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .33 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .34 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .34 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .35 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .35 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5
 .35 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
 .35 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .35 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
 .36 ERIGERON ALPINUM L.   1-4
 .36 GALI ASPE SUBS ANISOPHY 1-5
 .36 THYM SERP SUBS POLYTRIC 1-5
 .37 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6
 .37 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .37 EUPHRASIA ALPINA LAM.  1-5
 .37 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .38 AVENA MONTANA VILL.   1-5
 .38 EUPHRASIA MINIMA JACQ. 1-5
 .38 POTENTILLA CRANTZI (CRA 2-5
 .39 VERO FRUT SUBS FRUTICAN 1-4
 .39 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 2-5
 .39 PLANTAGO ALPINA L.   1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .11 LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5 1.00 661
 .19 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .99 8637
 .27 LOTU CORN VAR. ALPINUS 1-5 .85 560
   LOTU CORN SUBS CORNICUL 2-5
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
   LOTU CORN VAR. ALPINUS 2-5
 .36 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .48 6198
 .38 POA ALPINA L.      1-6 .40 1788
 .39 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .37 5502
 .40 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6 .32 896
 .41 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .31 1220
 .42 GENTIANA VERNA L.    1-4 .30 955
 .43 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .30 5426
 .44 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .32 7102
 .45 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .26 1665
 .45 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .27 3177
 .46 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5 .25 1135
 .46 NARDUS STRICTA L.    1-6 .25 2155
 .47 TRIFOLIUM PRATENSE L.  1-6 .30 5820
 .48 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4 .24 772
 .48 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 .23 1025
 .49 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .23 1509
 .49 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .22 733
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats