Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
   OBS = 2086   LOC = 1761   DIS = 1437   QDR = 937   COC = 1908

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .12 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .22 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 .30 ASTRANTIA MINOR L.   1-4
 .32 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .32 LUZU SILV VAR. SIEBERI 1-4
 .32 RHODODENDRON FERRUGINEU 4-6
 .34 PINUS CEMBRA L.     1-6
 .35 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
 .35 SOLDANELLA ALPINA L.  2-5
 .36 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 1-6
 .36 ASTRANTIA MINOR L.   2-4
 .36 GENTIANA PUNCTATA L.  1-4
 .37 SORBUS CHAMAEMESPILUS ( 1-6
 .37 LUZU SILV VAR. SIEBERI 2-4
 .38 GENTIANA PURPUREA L.  1-4
 .38 LYCOPODIUM SELAGO L.  1-5
 .40 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5
 .40 LARIX DECIDUA MILL.   1-6
 .40 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .40 FESTUCA FLAVESCENS BELL 1-6
 .41 LONICERA CAERULEA L.  1-4
 .41 ALCHIMILLA ALPINA L.  2-5
 .41 PHLEUM ALPINUM L.    1-6
 .41 CALAMAGROSTIS VILLOSA ( 1-6
 .41 LEUCORCHIS ALBIDA (L.) 1-2
 .41 LARIX DECIDUA MILL.   4-6
 .41 HYPERICUM RICHERI VILL. 1-5
 .41 FESTUCA FLAVESCENS BELL 3-6
 .41 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6
 .42 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 1.00 937
 .17 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .66 4514
 .21 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6 .53 859
   HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .26 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .42 7034
 .27 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6 .36 2184
 .29 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6 .35 926
 .30 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .36 5229
 .32 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .38 7102
 .33 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .36 5426
 .34 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 .31 1024
 .35 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5 .30 625
 .36 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .31 3815
 .37 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 .29 1411
 .38 LARIX DECIDUA MILL.   1-6 .27 793
   RHODODENDRON FERRUGINEU 4-6
 .40 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .28 3707
 .40 ROSA PENDULINA L.    1-5 .26 952
 .41 POA ALPINA L.      1-6 .26 1788
   VACCINIUM MYRTILLUS L. 4-6
 .43 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 .25 1025
 .44 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .25 959
 .44 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .24 1220
 .45 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6 .24 2219
 .46 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6 .28 474
 .47 NARDUS STRICTA L.    1-6 .22 608
 .47 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 1-6 .23 2155
 .48 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .22 635
 .49 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .27 444
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats