Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
   OBS = 5942   LOC = 4314   DIS = 3389   QDR = 2219   COC = 2706

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .21 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 .22 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 4-6
 .24 ABIES ALBA MILL.    1-6
 .25 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6
 .26 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 .26 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 .28 MAIANTHEMUM BIFOLIUM (L 1-5
 .28 SORBUS AUCUPARIA L.   2-6
 .30 RUBUS IDAEUS L.     2-6
 .30 EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 1-6
 .31 PRENANTHES PURPUREA L. 2-6
 .32 LONICERA NIGRA L.    1-5
 .32 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5
 .32 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5
 .33 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .33 SAMBUCUS RACEMOSA L.  1-6
 .34 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 .34 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 .34 PHYTEUMA SPICATUM L.  1-4
 .34 LUZULA SILVATICA (HUDS. 2-6
 .35 PIROLA MINOR L.     1-5
 .35 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6
 .35 MAIANTHEMUM BIFOLIUM (L 2-5
 .36 LONICERA NIGRA L.    2-5
 .36 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 1-5
 .36 DAPHNE MEZEREUM L.   1-4
 .36 DRYOPTERIS ROBERTIANA ( 1-5
 .36 VALERIANA TRIPTERIS L. 1-4
 .37 POLYGONATUM VERTICILLAT 2-5
 .37 EPILOBIUM MONTANUM L.  1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .15 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6 1.00 2219
 .19 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .53 4514
 .22 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .51 7393
 .25 ABIES ALBA MILL.    1-6 .47 3099
 .28 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .46 3815
 .31 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .43 3707
 .33 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .42 7034
 .35 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .40 2616
 .37 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .40 5229
 .39 RUBUS IDAEUS L.     1-6 .32 2912
   PICEA EXCELSA (LAM.) LK 4-6
 .41 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6 .28 2781
 .42 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 .29 3774
 .43 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .28 4214
 .44 PINUS SILVESTRIS L.   1-6 .27 3637
 .45 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .28 5034
 .46 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6 .26 3335
 .47 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6 .25 2184
 .48 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .24 3643
 .48 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .25 5170
   ABIES ALBA MILL.    3-6
 .50 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .26 5268
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats