Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 1-6
   OBS = 2877   LOC = 2458   DIS = 1824   QDR = 1456   COC = 3008

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .16 EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 2-6
 .22 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 .24 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 .24 RUBUS IDAEUS L.     2-6
 .28 SORBUS AUCUPARIA L.   2-6
 .30 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6
 .30 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
 .31 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6
 .32 EPILOBIUM MONTANUM L.  1-4
 .32 SALIX CAPREA L.     1-6
 .32 SAMBUCUS RACEMOSA L.  1-6
 .33 HIERACIUM LACHENALI GME 1-5
 .34 ABIES ALBA MILL.    1-6
 .35 PHYTEUMA SPICATUM L.  1-4
 .35 POA NEMORALIS L.    1-6
 .35 VERONICA OFFICINALIS L. 2-6
 .35 MAIANTHEMUM BIFOLIUM (L 1-5
 .35 LUZULA SILVATICA (HUDS. 2-6
 .35 SAMBUCUS RACEMOSA L.  2-6
 .35 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 .36 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 .36 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 .36 POA CHAIXI VILL.    1-6
 .36 POA NEMORALIS L.    2-6
 .36 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 .36 DIGITALIS PURPUREA L.  1-6
 .36 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
 .37 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 .37 SENECIO NEMORENSIS L.  1-6
 .37 FRAGARIA VESCA L.    1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .17 EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 1-6 1.00 1456
 .21 RUBUS IDAEUS L.     1-6 .49 2912
   EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 2-6
 .27 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .43 7034
 .29 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .39 3815
   RUBUS IDAEUS L.     2-6
 .33 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .34 5034
 .34 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .32 4514
 .36 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .33 7393
 .37 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .28 3707
 .38 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .28 4214
 .39 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 .25 3774
 .40 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .27 5229
 .41 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .24 2616
 .42 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6 .24 3224
 .43 EPILOBIUM MONTANUM L.  1-4 .24 2063
 .44 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6 .24 2662
 .45 SAMBUCUS RACEMOSA L.  1-6 .23 1315
 .45 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .24 5242
 .46 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .25 5170
   SORBUS AUCUPARIA L.   2-6
 .49 SALIX CAPREA L.     1-6 .25 566
 .50 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6 .20 1594
 .50 POA NEMORALIS L.    1-6 .20 1572
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats