Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

FRAGARIA VESCA L. 1-6
   OBS =10513   LOC = 8973   DIS = 6765   QDR = 5034   COC = 3847

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .09 FRAGARIA VESCA L.    2-6
 .19 VICIA SEPIUM L.     1-6
 .21 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6
 .22 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5
 .22 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6
 .22 POA NEMORALIS L.    1-6
 .24 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6
 .24 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 .24 MYCELIS MURALIS (L.) RC 1-5
 .25 CAMPANULA TRACHELIUM L. 1-4
 .25 VICIA SEPIUM L.     2-6
 .26 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6
 .26 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 2-5
 .26 POA NEMORALIS L.    2-6
 .26 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 2-6
 .26 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 2-6
 .27 GALIUM SILVATICUM L.  1-4
 .27 SANICULA EUROPAEA L.  1-5
 .27 FESTUCA HETEROPHYLLA LA 1-6
 .27 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
 .27 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
 .27 HEDERA HELIX L.     1-6
 .28 PRUNUS AVIUM L.     1-6
 .28 AQUILEGIA VULGARIS L.  1-4
 .28 NEOTTIA NIDUS-AVIS (L.) 1-3
 .28 RIBES ALPINUM L.    1-5
 .29 MERCURIALIS PERENNIS L. 1-6
 .29 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 .29 BROMUS ASPER MURR.   1-5
 .29 MYCELIS MURALIS (L.) RC 2-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 FRAGARIA VESCA L.    1-6 1.00 5034
   FRAGARIA VESCA L.    2-6
 .19 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .46 7884
 .22 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .42 5268
 .24 HEDERA HELIX L.     1-6 .45 8924
 .26 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 .41 8007
 .28 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .38 7393
 .29 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 .35 4577
 .31 CORNUS SANGUINEA L.   1-6 .33 5722
 .32 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .31 5229
 .33 VICIA SEPIUM L.     1-6 .30 3571
 .34 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .30 5170
 .35 POA NEMORALIS L.    1-6 .28 4149
 .36 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6 .27 3549
 .37 LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6 .28 4890
 .38 VIBURNUM LANTANA L.   1-5 .26 3675
 .39 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6 .27 5486
 .40 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6 .24 3392
 .40 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .24 4214
 .41 ASPERULA ODORATA L.   1-6 .23 2898
 .42 ACER CAMPESTRE L.    1-6 .24 3780
 .43 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6 .24 4349
 .43 ABIES ALBA MILL.    1-6 .22 3099
 .44 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6 .22 4568
 .45 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .22 3707
 .45 MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6 .22 2837
   VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 2-6
 .46 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .22 3643
 .47 CARPINUS BETULUS L.   1-6 .22 4099
   HEDERA HELIX L.     3-6
 .48 ROSA ARVENSIS L.    1-5 .21 2824
 .49 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .21 5242
 .49 CAREX SILVATICA HUDS.  1-6 .20 3085
 .50 MYCELIS MURALIS (L.) RC 1-5 .19 2104
 .50 MERCURIALIS PERENNIS L. 1-6 .20 2923
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      FRAGARIA VESCA L.    1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats