Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
   OBS =12004   LOC = 9036   DIS = 6738   QDR = 4568   COC = 2657

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .22 QUERCUS SESSILIFLORA SA 5-6
 .22 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 .23 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 .24 CONVALLARIA MAIALIS L. 1-6
 .26 PIRUS MALUS L.     1-4
 .26 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 .27 PIRU MALU SUBS SILVESTR 1-4
 .27 CONVALLARIA MAIALIS L. 3-6
 .28 PRUNUS AVIUM L.     1-6
 .28 ILEX AQUIFOLIUM L.   2-6
 .28 POPULUS TREMULA L.   1-6
 .28 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6
 .29 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 .29 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 .29 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 .30 PIRUS COMMUNIS L.    1-6
 .30 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 .31 HEDERA HELIX L.     1-6
 .31 LUZULA PILOSA (L.) WILL 1-4
 .31 VIOLA RIVINIANA RCHB.  1-5
 .31 SORBUS TORMINALIS (L.) 1-6
 .32 STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6
 .32 FAGUS SILVATICA L.   5-6
 .32 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 .33 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 .33 MESPILUS GERMANICA L.  1-5
 .33 LONICERA PERICLYMENUM L 3-6
 .33 FESTUCA HETEROPHYLLA LA 1-6
 .33 POPULUS TREMULA L.   2-6
 .33 PRUNUS AVIUM L.     2-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .15 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6 1.00 4568
 .20 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .57 7393
 .23 HEDERA HELIX L.     1-6 .51 8924
 .25 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .44 7884
 .27 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .41 7034
 .30 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 .39 6358
 .32 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .38 4857
 .34 CARPINUS BETULUS L.   1-6 .37 4099
 .35 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .32 5242
 .36 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 .34 8007
 .37 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6 .29 4010
 .39 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6 .28 3802
 .40 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .28 6336
   QUERCUS SESSILIFLORA SA 5-6
 .41 CONVALLARIA MAIALIS L. 1-6 .25 2059
 .43 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6 .43 7393
 .44 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5 .24 2587
 .45 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .23 3057
   DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 3-6
 .46 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .22 3095
 .47 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .23 4514
 .48 LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6 .25 5268
 .49 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6 .24 4890
 .50 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .24 3092
   HEDERA HELIX L.     3-6
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats