Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

RHAMNUS FRANGULA L. 1-6
   OBS = 7639   LOC = 6789   DIS = 4799   QDR = 3420   COC = 2430

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .12 RHAMNUS FRANGULA L.   2-6
 .26 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6
 .29 BETULA PUBESCENS EHRH. 1-6
 .31 BETULA VERRUCOSA EHRH. 3-6
 .31 POPULUS TREMULA L.   1-6
 .32 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 .32 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6
 .32 HYPERICUM PULCHRUM L.  1-5
 .33 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
 .33 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6
 .34 POPULUS TREMULA L.   2-6
 .34 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6
 .34 LONICERA PERICLYMENUM L 3-6
 .34 HOLCUS MOLLIS L.    1-6
 .37 BETULA PUBESCENS EHRH. 3-6
 .37 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 .38 MELAMPYRUM PRATENSE L. 1-6
 .38 CASTANEA SATIVA MILL.  1-6
 .38 VIOLA RIVINIANA RCHB.  1-5
 .38 CAREX PILULIFERA L.   1-6
 .39 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
 .39 QUERCUS RUBRA L.    1-6
 .39 HYPERICUM PULCHRUM L.  2-5
 .39 HOLCUS MOLLIS L.    3-6
 .39 QUERCUS SESSILIFLORA SA 5-6
 .40 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 .40 PIRUS COMMUNIS L.    1-6
 .40 MELAMPYRUM PRATENSE L. 2-6
 .41 MESPILUS GERMANICA L.  1-5
 .41 ILEX AQUIFOLIUM L.   2-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .16 RHAMNUS FRANGULA L.   1-6 1.00 3420
 .21 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .53 6336
 .25 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 .52 6358
   RHAMNUS FRANGULA L.   2-6
 .31 MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6 .45 4394
 .34 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .44 4857
 .37 TEUCRIUM SCORODONIA L. 1-6 .38 5242
 .39 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .37 7034
 .40 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .34 5324
 .42 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .36 7884
 .43 BETULA VERRUCOSA EHRH. 1-6 .30 3224
   PTERIDIUM AQUILINUM (L. 3-6
 .46 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6 .29 4568
 .47 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6 .27 3802
 .48 HEDERA HELIX L.     1-6 .33 8924
 .49 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .28 4975
 .50 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .29 7393
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      RHAMNUS FRANGULA L.   1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats