Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

LUZULA PILOSA (L.) WILL 1-4
   OBS = 3991   LOC = 3583   DIS = 2354   QDR = 1896   COC = 1589

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .11 LUZULA PILOSA (L.) WILL 2-4
 .23 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6
 .25 MILIUM EFFUSUM L.    1-6
 .25 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5
 .27 CONVALLARIA MAIALIS L. 1-6
 .27 FAGUS SILVATICA L.   1-6
 .28 CONVALLARIA MAIALIS L. 3-6
 .28 CARPINUS BETULUS L.   1-6
 .28 STELLARIA HOLOSTEA L.  2-6
 .28 STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6
 .29 CARPINUS BETULUS L.   4-6
 .29 ANEMONE NEMOROSA L.   3-6
 .29 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6
 .29 MOEHRINGIA TRINERVIA (L 1-5
 .29 CAREX SILVATICA HUDS.  1-6
 .30 MELICA UNIFLORA RETZ.  3-6
 .30 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 4-6
 .30 FAGUS SILVATICA L.   5-6
 .30 POTENTILLA FRAGARIASTRU 1-5
 .31 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
 .31 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6
 .31 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6
 .32 VINCA MINOR L.     1-6
 .32 POLY SPIN SUBS SPINULOS 1-5
 .32 MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6
 .32 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6
 .32 POLYGONATUM MULTIFLORUM 2-5
 .32 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6
 .32 ASPERULA ODORATA L.   1-6
 .33 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .11 LUZULA PILOSA (L.) WILL 1-4 1.00 1896
 .14 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .60 7393
 .17 HEDERA HELIX L.     1-6 .56 8924
 .19 ANEMONE NEMOROSA L.   1-6 .47 4010
 .21 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .49 7884
 .23 LONICERA PERICLYMENUM L 1-6 .44 4857
 .25 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .45 6336
 .27 CAREX SILVATICA HUDS.  1-6 .42 3085
 .28 MILIUM EFFUSUM L.    1-6 .42 2753
 .30 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .44 5268
 .32 CARPINUS BETULUS L.   1-6 .42 4099
 .34 QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6 .41 4568
 .35 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .39 3707
   LUZULA PILOSA (L.) WILL 2-4
 .38 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6 .37 3898
 .39 POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5 .35 3057
 .40 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 .34 3774
 .41 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .36 7034
 .43 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .34 4214
 .44 PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6 .35 6358
 .45 POLYSTICHUM SPINULOSUM 1-6 .30 2781
 .46 DESCHAMPSIA COESPITOSA 1-6 .31 3070
 .47 CONVALLARIA MAIALIS L. 1-6 .30 2059
 .47 ASPERULA ODORATA L.   1-6 .30 2898
 .48 STELLARIA HOLOSTEA L.  1-6 .29 2868
 .49 ILEX AQUIFOLIUM L.   1-6 .29 3802
 .50 MELICA UNIFLORA RETZ.  1-6 .28 2837
   HEDERA HELIX L.     3-6
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      LUZULA PILOSA (L.) WILL 1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats