Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CORNUS SANGUINEA L. 1-6
   OBS =12525   LOC =11047   DIS = 8632   QDR = 5722   COC = 3611

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .10 LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6
 .14 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6
 .14 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6
 .16 CORNUS SANGUINEA L.   3-6
 .17 CLEMATIS VITALBA L.   1-6
 .19 ACER CAMPESTRE L.    1-6
 .19 PRUNUS SPINOSA L.    1-6
 .21 CLEMATIS VITALBA L.   2-6
 .21 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6
 .22 LIGUSTRUM VULGARE L.  3-6
 .22 HEDERA HELIX L.     1-6
 .24 CORYLUS AVELLANA L.   1-6
 .25 VIBURNUM LANTANA L.   1-5
 .25 TAMUS COMMUNIS L.    1-6
 .25 ROSA CANINA L.     1-6
 .25 HEDERA HELIX L.     3-6
 .25 PRUNUS AVIUM L.     1-6
 .26 EVONYMUS VULGARIS MILL. 1-6
 .26 HEDERA HELIX L.     4-6
 .27 RHAMNUS CATHARTICA L.  1-5
 .27 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 1-6
 .27 PRUNUS SPINOSA L.    2-6
 .27 LONICERA XYLOSTEUM L.  2-6
 .28 ULMUS CAMPESTRIS L.   1-6
 .28 VIBURNUM LANTANA L.   2-5
 .28 JUGLANS REGIA L.    1-4
 .28 CAMPANULA TRACHELIUM L. 1-4
 .28 BRACHYPODIUM SILVATICUM 3-6
 .29 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6
 .29 EUPHORBIA AMYGDALOIDES 2-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 CORNUS SANGUINEA L.   1-6 1.00 5722
 .17 CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6 .67 8007
 .21 HEDERA HELIX L.     1-6 .61 8924
 .25 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .60 7884
 .29 LIGUSTRUM VULGARE L.  1-6 .55 4890
 .31 PRUNUS SPINOSA L.    1-6 .44 5211
   CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6
 .35 ACER CAMPESTRE L.    1-6 .39 3780
 .36 FRAXINUS EXCELSIOR L.  1-6 .40 5486
 .38 VIBURNUM LANTANA L.   1-5 .38 3675
 .40 BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6 .39 4577
 .41 EVONYMUS VULGARIS MILL. 1-6 .34 3092
 .43 QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6 .35 6336
   HEDERA HELIX L.     3-6
 .45 CLEMATIS VITALBA L.   1-6 .31 2941
   CORYLUS AVELLANA L.   3-6
 .48 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6 .30 3549
   CORNUS SANGUINEA L.   3-6
 .50 CARPINUS BETULUS L.   1-6 .29 4099
 .51 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .29 5034
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CORNUS SANGUINEA L.   1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats