Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

LUZULA NIVEA (L.) DC. 1-5
   OBS = 2484   LOC = 2047   DIS = 1632   QDR = 1174   COC = 2099

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .26 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 .27 SAXIFRAGA CUNEIFOLIA L. 1-5
 .28 ABIES ALBA MILL.    1-6
 .28 PRENANTHES PURPUREA L. 2-6
 .30 CALAMINTHA GRANDIFLORA 1-4
 .30 VERONICA LATIFOLIA L.  1-4
 .31 LONICERA NIGRA L.    1-5
 .31 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6
 .32 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6
 .32 VALERIANA TRIPTERIS L. 1-4
 .32 PIROLA MINOR L.     1-5
 .33 LILIUM MARTAGON L.   1-4
 .33 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .33 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6
 .34 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6
 .34 LABURNUM ALPINUM (MILL. 1-5
 .34 MELAMPYRUM NEMOROSUM L. 1-6
 .34 PIROLA SECUNDA L.    1-4
 .34 LONICERA ALPIGENA L.  1-4
 .34 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6
 .34 VERONICA LATIFOLIA L.  2-4
 .35 HIERACIUM PRENANTHOIDES 2-6
 .35 CALAMINTHA GRANDIFLORA 2-4
 .35 MELAMPYRUM SILVATICUM L 2-6
 .35 RUBUS SAXATILIS L.   1-6
 .35 LONICERA NIGRA L.    2-5
 .35 VALERIANA TRIPTERIS L. 2-4
 .36 PHYTEUMA SPICATUM L.  1-4
 .36 MYCELIS MURALIS (L.) RC 1-5
 .37 PHYTEUMA SPICATUM L.  2-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .11 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5 1.00 1174
 .16 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .63 5229
 .19 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .58 2616
 .22 ABIES ALBA MILL.    1-6 .51 3099
 .25 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .51 7034
 .27 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .46 4514
 .29 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .48 7393
 .31 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .44 5034
 .33 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .42 3707
 .35 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .43 5268
 .36 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .39 3815
   HIERACIUM MURORUM L.  2-6
 .39 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .37 5170
 .40 POA NEMORALIS L.    1-6 .36 4149
 .42 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6 .34 2083
   PRENANTHES PURPUREA L. 2-6
 .44 PHYTEUMA SPICATUM L.  1-4 .33 2336
 .45 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6 .31 1978
 .46 VERONICA LATIFOLIA L.  1-4 .30 625
 .47 RUBUS IDAEUS L.     1-6 .31 2912
   ABIES ALBA MILL.    3-6
 .49 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .31 3643
 .50 VERONICA OFFICINALIS L. 1-6 .30 2662
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats