Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6
   OBS = 1321   LOC = 1192   DIS = 874   QDR = 591   COC = 1902

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .13 HIERACIUM PRENANTHOIDES 2-6
 .26 VALERIANA TRIPTERIS L. 1-4
 .27 LARIX DECIDUA MILL.   1-6
 .28 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6
 .30 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .30 MELAMPYRUM SILVATICUM L 2-6
 .31 LILIUM MARTAGON L.   1-4
 .31 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5
 .32 VALERIANA TRIPTERIS L. 2-4
 .32 LABURNUM ALPINUM (MILL. 1-5
 .32 LONICERA ALPIGENA L.  1-4
 .33 RUBUS SAXATILIS L.   1-6
 .33 FESTUCA FLAVESCENS BELL 1-6
 .33 VERONICA LATIFOLIA L.  1-4
 .34 DIGITALIS AMBIGUA MURRA 1-4
 .34 SAXIFRAGA CUNEIFOLIA L. 1-5
 .34 PHYTEUMA HALLERI ALL.  1-3
 .34 ROSA PENDULINA L.    2-5
 .35 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6
 .35 PIROLA SECUNDA L.    1-4
 .36 LARIX DECIDUA MILL.   4-6
 .37 CLEMATIS ALPINA (L.) MI 1-4
 .37 ASTRANTIA MAJOR L.   1-5
 .37 VALERIANA MONTANA L.  1-6
 .37 CENTAUREA MONTANA L.  1-6
 .37 VERONICA LATIFOLIA L.  2-4
 .38 LONICERA ALPIGENA L.  2-4
 .38 RUBUS SAXATILIS L.   2-6
 .38 CAMPANULA RHOMBOIDALIS 1-4
 .38 PIROLA SECUNDA L.    2-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .11 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6 1.00 591
   HIERACIUM PRENANTHOIDES 2-6
 .17 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .51 3815
 .19 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .51 5229
 .21 ABIES ALBA MILL.    1-6 .43 3099
 .23 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .41 2616
 .24 LARIX DECIDUA MILL.   1-6 .39 793
 .26 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6 .39 2083
 .28 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5 .38 1174
 .29 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .39 4514
 .31 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 .38 1411
 .32 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6 .38 1978
 .34 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .39 5034
 .35 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .35 7034
 .36 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .35 5170
 .37 RANUNCULUS BREYNINUS CR 1-6 .31 1973
   HIERACIUM MURORUM L.  2-6
 .39 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .32 3707
 .40 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .32 3643
 .41 PIROLA SECUNDA L.    1-4 .30 1030
 .42 VERONICA LATIFOLIA L.  1-4 .29 625
 .43 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM 1-6 .29 947
 .43 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6 .28 608
 .44 LILIUM MARTAGON L.   1-4 .29 911
 .45 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6 .29 2219
 .46 POA NEMORALIS L.    1-6 .30 4149
 .47 RUBUS IDAEUS L.     1-6 .28 2912
 .48 GENTIANA LUTEA L.    1-6 .27 1379
 .48 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6 .27 2184
 .49 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .30 5268
   PRENANTHES PURPUREA L. 2-6
   ABIES ALBA MILL.    3-6
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats