Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

LILIUM MARTAGON L. 1-4
   OBS = 2028   LOC = 1623   DIS = 1261   QDR = 911   COC = 2520

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .17 LILIUM MARTAGON L.   2-4
 .29 PHYTEUMA SPICATUM L.  1-4
 .29 DAPHNE MEZEREUM L.   1-4
 .30 RUBUS SAXATILIS L.   1-6
 .31 PHYTEUMA SPICATUM L.  2-4
 .31 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6
 .31 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6
 .31 LATHYRUS VERNUS (L.) BE 2-5
 .31 LATHYRUS VERNUS (L.) BE 1-5
 .32 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .32 KNAUTIA SILVATICA DUBY 1-5
 .33 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6
 .33 AQUILEGIA VULGARIS L.  1-4
 .33 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5
 .33 GALIUM SILVATICUM L.  1-4
 .33 CENTAUREA MONTANA L.  1-6
 .33 LONICERA ALPIGENA L.  1-4
 .33 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5
 .33 MELICA NUTANS L.    1-5
 .34 RUBUS SAXATILIS L.   2-6
 .34 LABURNUM ALPINUM (MILL. 1-5
 .34 GALIUM SILVATICUM L.  2-4
 .35 MELICA NUTANS L.    2-5
 .35 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6
 .35 LONICERA ALPIGENA L.  2-4
 .35 RANUNCULUS BREYNINUS CR 1-6
 .36 LASERPITIUM LATIFOLIUM 1-6
 .36 RIBES ALPINUM L.    1-5
 .36 ASTRANTIA MAJOR L.   1-5
 .36 MELAMPYRUM NEMOROSUM L. 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 LILIUM MARTAGON L.   1-4 1.00 911
 .14 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .37 2616
 .16 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .40 7393
 .18 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .39 5268
 .19 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6 .36 1978
 .21 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .37 3643
 .22 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .36 3815
 .24 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .38 5229
 .25 PHYTEUMA SPICATUM L.  1-4 .34 2336
 .27 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .36 5170
 .28 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .36 5034
 .29 LONICERA XYLOSTEUM L.  1-6 .34 3549
 .31 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6 .32 2083
 .32 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 .30 1411
 .33 MERCURIALIS PERENNIS L. 1-6 .30 2923
   LILIUM MARTAGON L.   2-4
 .35 ABIES ALBA MILL.    1-6 .29 3099
 .36 POA NEMORALIS L.    1-6 .29 4149
 .37 VICIA SEPIUM L.     1-6 .28 3571
 .37 ASPERULA ODORATA L.   1-6 .27 2898
 .38 RUBUS IDAEUS L.     1-6 .26 2912
 .39 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .26 3707
 .40 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .26 4214
 .40 LASERPITIUM LATIFOLIUM 1-6 .24 1041
 .41 VIBURNUM LANTANA L.   1-5 .26 3675
 .42 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .30 7884
 .42 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .25 4514
 .43 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5 .23 1320
 .44 HERACLEUM SPHONDYLIUM L 1-6 .24 3040
 .44 LATHYRUS VERNUS (L.) BE 1-5 .23 931
 .45 RANUNCULUS BREYNINUS CR 1-6 .23 1973
 .46 PARIS QUADRIFOLIA L.  1-4 .22 1982
 .46 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5 .21 602
 .47 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6 .22 3335
 .47 MELITTIS MELISSOPHYLLUM 1-4 .21 1697
 .48 GENTIANA LUTEA L.    1-6 .21 1379
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      LILIUM MARTAGON L.   1-4
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats