Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

LARIX DECIDUA MILL. 1-6
   OBS = 1825   LOC = 1464   DIS = 1270   QDR = 793   COC = 2245

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .24 LARIX DECIDUA MILL.   4-6
 .27 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6
 .29 HIERACIUM PRENANTHOIDES 2-6
 .30 FESTUCA FLAVESCENS BELL 1-6
 .31 VALERIANA TRIPTERIS L. 1-4
 .32 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6
 .34 CLEMATIS ALPINA (L.) MI 1-4
 .35 MELAMPYRUM SILVATICUM L 2-6
 .35 FESTUCA FLAVESCENS BELL 3-6
 .36 PINUS CEMBRA L.     1-6
 .36 VALERIANA MONTANA L.  1-6
 .37 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .37 VALERIANA TRIPTERIS L. 2-4
 .37 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .38 RANUNCULUS ADUNCUS G. G 1-5
 .38 PIROLA SECUNDA L.    1-4
 .39 PHYTEUMA HALLERI ALL.  1-3
 .39 CALAMAGROSTIS VARIA (SC 1-6
 .39 RANUNCULUS ADUNCUS G. G 2-5
 .39 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6
 .39 PINUS MONTANA MILL.   1-6
 .40 PULSATILLA ALPINA L.  2-6
 .40 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 .41 CENTAUREA MONTANA L.  1-6
 .41 LUZU SILV VAR. SIEBERI 1-4
 .41 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5
 .41 COTONEASTER INTEGERRIMA 1-5
 .41 CAMPANULA RHOMBOIDALIS 1-4
 .41 LONICERA ALPIGENA L.  1-4
 .41 RUBUS SAXATILIS L.   1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 LARIX DECIDUA MILL.   1-6 1.00 793
 .16 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .46 5229
 .18 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .43 3815
 .20 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .42 4514
   LARIX DECIDUA MILL.   4-6
 .23 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .37 7034
 .25 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .37 5426
 .26 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .32 937
 .27 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 .31 1411
 .29 LUZULA SILVATICA (HUDS. 1-6 .31 2184
 .30 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6 .31 2219
 .31 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6 .29 591
 .32 RANUNCULUS BREYNINUS CR 1-6 .28 1973
 .33 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6 .27 859
 .34 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5 .27 1174
 .35 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .28 3707
 .36 FESTUCA FLAVESCENS BELL 1-6 .26 325
 .37 RUBUS IDAEUS L.     1-6 .27 2912
 .38 ABIES ALBA MILL.    1-6 .27 3099
 .38 HEPATICA TRILOBA CHAIX 1-6 .27 2083
 .39 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6 .25 608
 .40 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .29 5034
 .41 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .25 2616
 .42 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM 1-6 .24 947
 .42 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .25 2746
 .43 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 .24 1024
 .44 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6 .24 1978
   HIERACIUM MURORUM L.  2-6
 .45 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .23 1509
 .46 VERONICA LATIFOLIA L.  1-4 .22 625
 .47 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .29 7102
 .47 PINUS SILVESTRIS L.   1-6 .23 3637
 .48 PULSATILLA ALPINA L.  1-6 .21 756
 .48 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .22 3643
 .49 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .32 8637
 .49 PIROLA SECUNDA L.    1-4 .20 1030
 .50 POA NEMORALIS L.    1-6 .22 4149
   HIERACIUM PRENANTHOIDES 2-6
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      LARIX DECIDUA MILL.   1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats