Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

PHLEUM ALPINUM L. 1-6
   OBS = 1210   LOC = 995   DIS = 821   QDR = 577   COC = 2015

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .13 PHLEUM ALPINUM L.    2-6
 .34 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .34 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5
 .35 GEUM MONTANUM L.    1-5
 .36 AJUGA PYRAMIDALIS L.  1-3
 .36 POTENTILLA AUREA L.   1-5
 .36 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .36 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 2-5
 .36 TRIFOLIUM BADIUM SCHREB 1-4
 .37 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .38 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-4
 .38 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .38 ALCHIMILLA HYBRIDA L.  1-4
 .38 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 2-6
 .38 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4
 .39 ARNICA MONTANA L.    1-5
 .39 POTENTILLA AUREA L.   2-5
 .39 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6
 .39 PEDICULARIS ROSTRATOSPI 1-3
 .39 CAMPANULA BARBATA L.  1-4
 .39 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6
 .39 GENTIANA KOCHIANA PERRI 2-5
 .39 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .39 ANEMONE NARCISSIFLORA L 1-5
 .39 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .39 POA ALPINA L.      2-6
 .40 HYPERICUM RICHERI VILL. 1-5
 .40 MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 1-6
 .40 SOLDANELLA ALPINA L.  2-5
 .40 PULSATILLA ALPINA L.  2-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 PHLEUM ALPINUM L.    1-6 1.00 577
   PHLEUM ALPINUM L.    2-6
 .19 POA ALPINA L.      1-6 .48 1788
 .21 NARDUS STRICTA L.    1-6 .42 2155
 .23 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .47 7102
 .25 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .41 5502
 .26 GEUM MONTANUM L.    1-5 .34 677
 .28 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .43 8637
 .29 TRIFOLIUM PRATENSE L.  1-6 .38 5820
 .30 ALCHIMILLA VULGARIS L. 1-5 .31 1444
 .32 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 .31 1411
 .33 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .31 1220
 .34 ACHILLEA MILLEFOLIUM L. 1-6 .35 5786
   POA ALPINA L.      2-6
 .36 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .28 937
 .37 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6 .28 896
 .38 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .27 959
 .39 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 .26 1025
 .40 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .27 4514
 .40 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .31 6198
 .41 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .25 1509
 .42 VERATRUM ALBUM L.    1-4 .23 816
 .43 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .27 7034
 .43 LUZULA CAMPESTRIS L.  1-6 .24 3433
 .44 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .23 1665
 .44 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .21 794
 .45 PLANTAGO ALPINA L.   1-6 .21 567
   GERANIUM SILVATICUM L. 2-6
 .47 RUMEX ARIFOLIUS ALL.  1-6 .29 1488
   NARDUS STRICTA L.    4-6
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      PHLEUM ALPINUM L.    1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats