Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5
   OBS = 1309   LOC = 1014   DIS = 828   QDR = 577   COC = 2203

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .15 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 2-5
 .30 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 1-5
 .30 POLYGALA ALPESTRIS RCHB 1-4
 .30 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .31 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .32 COELOGLOSSUM VIRIDE (L. 1-2
 .33 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 2-5
 .34 PLANTAGO MONTANA LAM.  1-4
 .34 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
 .34 GENTIANA CAMPESTRIS L. 1-3
 .34 PHLEUM ALPINUM L.    1-6
 .34 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .34 NIGRITELLA NIGRA (L.) R 1-4
 .35 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .35 THESIUM ALPINUM L.   1-4
 .36 GALI ASPE SUBS ANISOPHY 1-5
 .36 POA ALPINA L.      1-6
 .36 HELI OVAT SUBS GRANDIFL 1-6
 .36 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .37 ANEMONE NARCISSIFLORA L 1-5
 .37 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
 .37 POA ALPINA L.      2-6
 .37 CARDUUS DEFLORATUS L.  1-5
 .37 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
 .37 PULSATILLA ALPINA L.  2-6
 .38 TRIFOLIUM BADIUM SCHREB 1-4
 .38 PLANTAGO MONTANA LAM.  2-4
 .38 CROCUS VERNUS (L.) WULF 1-5
 .38 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
 .38 POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .13 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5 1.00 577
 .16 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .53 8637
   RANUNCULUS GERANIIFOLIU 2-5
 .21 POA ALPINA L.      1-6 .41 1788
 .22 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .43 7102
 .24 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .34 1220
 .25 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .32 3177
 .26 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .30 959
 .27 TRIFOLIUM PRATENSE L.  1-6 .34 5820
 .29 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .30 2746
 .30 GENTIANA VERNA L.    1-4 .29 955
 .31 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .28 1509
   LOTUS CORNICULATUS L.  2-6
 .32 FESTUCA RUBRA L.    1-6 .30 5502
 .33 THYMUS SERPYLLUM L.   1-6 .31 6198
 .34 PHYTEUMA ORBICULARE L. 1-5 .25 1362
 .35 CARLINA ACAULIS L.   1-5 .24 1370
 .35 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5 .23 625
 .36 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .23 937
 .37 GEUM MONTANUM L.    1-5 .23 677
 .38 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5 .23 838
   POA ALPINA L.      2-6
 .39 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .22 733
 .40 HIPPOCREPIS COMOSA L.  1-6 .25 4055
 .40 SCABIOSA COLUMBARIA L. 1-5 .25 3638
 .41 TRIFOLIUM MONTANUM L.  1-5 .22 1095
 .41 CERASTIUM ARVENSE L.  1-4 .22 1665
 .42 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .20 794
 .42 LEONTODON HISPIDUS L.  1-5 .23 3447
 .43 ALCHIMILLA VULGARIS L. 1-5 .20 1444
 .43 CAMPANULA ROTUNDIFOLIA 1-6 .22 3560
 .44 CHRYSANTHEMUM LEUCANTHE 1-6 .25 5050
 .45 GENTIANA LUTEA L.    1-6 .20 1379
 .46 PULSATILLA ALPINA L.  1-6 .22 962
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats