Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
   OBS = 2605   LOC = 2089   DIS = 1535   QDR = 926   COC = 1935

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .20 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 4-6
 .32 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6
 .34 EMPETRUM NIGRUM L.   1-6
 .34 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 .34 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5
 .35 LEONTODON PYRENAICUS GO 2-6
 .35 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 .35 ALCHIMILLA ALPINA L.  2-5
 .37 LYCOPODIUM SELAGO L.  1-5
 .37 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .40 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 1-6
 .40 ASTRANTIA MINOR L.   1-4
 .41 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
 .42 RHODODENDRON FERRUGINEU 4-6
 .42 LEUCORCHIS ALBIDA (L.) 1-2
 .42 ARNICA MONTANA L.    1-5
 .44 EMPETRUM NIGRUM L.   3-6
 .44 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .45 ASTRANTIA MINOR L.   2-4
 .45 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6
 .45 ALCH ALPI SUBS SAXATILI 1-4
 .45 ARNICA MONTANA L.    2-5
 .46 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 3-6
 .47 AJUGA PYRAMIDALIS L.  1-3
 .47 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .47 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .47 JUNI COMM SUBS NANA WIL 3-6
 .47 POTENTILLA AUREA L.   1-5
 .48 PHLEUM ALPINUM L.    1-6
 .48 NARDUS STRICTA L.    1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .14 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6 1.00 926
 .21 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .70 4514
 .23 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6 .43 859
 .26 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6 .45 5324
 .29 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .47 7034
 .31 JUNIPERUS COMMUNIS L.  1-6 .39 5426
 .32 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .35 937
 .34 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 .34 1025
 .35 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6 .32 1024
   VACCINIUM ULIGINOSUM L. 4-6
 .38 NARDUS STRICTA L.    1-6 .27 2155
 .39 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6 .33 7102
   VACCINIUM MYRTILLUS L. 4-6
   JUNIPERUS COMMUNIS L.  2-6
 .42 TRIFOLIUM ALPINUM L.  1-6 .24 2565
 .42 POTENTILLA TORMENTILLA 1-6 .23 896
 .44 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 1-6 .26 4975
 .44 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .25 5170
   HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .46 ARNICA MONTANA L.    1-5 .22 1220
 .46 MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 1-6 .21 492
   RHODODENDRON FERRUGINEU 4-6
 .47 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .20 989
 .48 JUNCUS TRIFIDUS L.   1-5 .20 335
 .49 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5 .22 3815
 .50 FESTUCA RUBRA L.    1-6S DISNANTE
 .50 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .19 488
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats