Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

PEDICULARIS VERTICILLAT 1-3
   OBS = 293   LOC = 251   DIS = 180   QDR = 133   COC = 1010

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .29 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6
 .31 POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .34 BARTSCHIA ALPINA L.   1-5
 .34 SALIX RETUSA L.     1-6
 .38 GENTIANA VERNA L.    1-4
 .39 SALIX RETICULATA L.   1-6
 .40 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6
 .40 TRIFOLIUM BADIUM SCHREB 1-4
 .41 SALIX RETUSA L.     3-6
 .41 CAREX CAPILLARIS L.   1-5
 .41 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .41 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6
 .41 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6
 .41 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5
 .41 SELAGINELLA SPINOSA P. 1-5
 .42 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5
 .42 AGROSTIS ALPINA SCOP.  1-5
 .42 ARENARIA CILIATA L.   1-5
 .42 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 3-6
 .43 GENTIANA NIVALIS L.   1-3
 .43 AGROSTIS ALPINA SCOP.  2-5
 .43 TRIFOLIUM BADIUM SCHREB 2-4
 .44 SOLDANELLA ALPINA L.  2-5
 .44 CAREX ATRATA L.     1-6
 .44 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5
 .44 BARTSCHIA ALPINA L.   2-5
 .44 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .45 VERONICA APHYLLA L.   1-4
 .45 POA ALPINA L.      1-6
 .45 ASTRAGALUS ALPINUS L.  1-4
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .10 PEDICULARIS VERTICILLAT 1-3 1.00 133
 .15 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .75 959
 .18 SESLERIA COERULEA (L.) 1-6 .65 2746
 .21 POA ALPINA L.      1-6 .48 1788
 .23 GENTIANA VERNA L.    1-4 .47 955
 .25 BARTSCHIA ALPINA L.   1-5 .46 526
 .26 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6 .44 1220
   POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
 .30 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4 .41 794
 .31 SALIX RETUSA L.     1-6 .39 372
 .32 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6 .38 403
 .34 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5 .40 3177
 .35 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .38 1509
 .36 FESTUCA PUMILA VILL.  1-5 .37 446
 .38 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6 .35 566
 .39 SELAGINELLA SPINOSA P. 1-5 .33 334
 .40 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5 .33 625
 .41 SILENE ACAULIS L.    1-6 .32 766
 .41 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .32 733
 .42 DRYAS OCTOPETALA L.   1-6 .30 444
 .43 MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4 .30 537
 .44 GALIUM ASPERUM SCHREBER 1-5 .30 1247
 .45 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .29 655
 .46 PARNASSIA PALUSTRIS L. 1-6 .29 1075
   SESLERIA COERULEA (L.) 3-6
 .47 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6 .29 937
 .48 LOTUS CORNICULATUS L.  1-6 .38 8637
   POA ALPINA L.      2-6
 .49 ANTH VULN SUBS ALPESTRI 1-4 .27 358
 .50 GALI ASPE SUBS ANISOPHY 1-5 .27 419
 .51 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5 .27 838
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      PEDICULARIS VERTICILLAT 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats