Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

SALIX HERBACEA L. 1-6
   OBS = 924   LOC = 731   DIS = 591   QDR = 364   COC = 858

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .25 SALIX HERBACEA L.    4-6
 .25 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 1-5
 .25 VERONICA ALPINA L.   1-5
 .31 GNAPHALIUM SUPINUM L.  1-5
 .32 ALCHIMILLA PENTAPHYLLEA 1-6
 .32 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 2-5
 .35 JUNCUS JACQUINI L.   1-4
 .35 VERONICA ALPINA L.   2-5
 .36 CHRYSANTHEMUM ALPINUM L 1-4
 .36 GNAPHALIUM SUPINUM L.  2-5
 .36 GENTIANA BAVARICA L.  1-5
 .37 SAXIFRAGA ANDROSACEA L. 1-4
 .37 CAREX FOETIDA ALL.   1-6
 .39 SAGINA LINNAEI PRESL.  1-5
 .39 POTENTILLA DUBIA (CRANT 1-3
 .41 SILENE ACAULIS L.    1-6
 .41 MINUARTIA SEDOIDES HIER 1-5
 .41 GENTIANA BAVARICA L.  2-5
 .42 SILENE ACAULIS L.    2-6
 .42 CARDAMINE ALPINA (L.) W 1-4
 .42 SALIX RETUSA L.     1-6
 .42 TARA OFFI SUBS ALPINUM 1-5
 .43 CAREX CURVULA ALL.   1-6
 .43 MINUARTIA SEDOIDES HIER 2-5
 .43 SALIX RETUSA L.     3-6
 .43 ANDROSACE CARNEA L.   1-4
 .43 CHRYSANTHEMUM ALPINUM L 2-4
 .43 ANDROSACE OBTUSIFOLIA A 1-3
 .44 JUNCUS JACQUINI L.   2-4
 .44 PEDICULARIS RAETICA KER 1-3
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 SALIX HERBACEA L.    1-6 1.00 364
 .18 POA ALPINA L.      1-6 .73 1788
 .22 POLYGONUM VIVIPARUM L. 1-6 .57 959
 .24 GNAPHALIUM SUPINUM L.  1-5 .45 370
 .26 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 1-5 .39 256
 .28 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6 .38 1025
 .29 MINUARTIA SEDOIDES HIER 1-5 .36 487
   POA ALPINA L.      2-6
 .32 SILENE ACAULIS L.    1-6 .35 766
 .33 PLANTAGO ALPINA L.   1-6 .34 567
   POLYGONUM VIVIPARUM L. 2-6
   SALIX HERBACEA L.    4-6
 .37 FESTUCA VIOLACEA GAUD. 1-6 .32 655
 .38 VERONICA ALPINA L.   1-5 .31 307
 .39 CHRYSANTHEMUM ALPINUM L 1-4 .30 439
 .40 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6 .29 1509
   GNAPHALIUM SUPINUM L.  2-5
 .42 GENTIANA VERNA L.    1-4 .28 955
 .43 CAREX CURVULA ALL.   1-6 .27 386
 .44 MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5 .27 733
 .45 SOLDANELLA ALPINA L.  1-5 .27 625
 .45 GEUM MONTANUM L.    1-5 .26 677
 .46 LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4 .24 772
 .47 CAREX NIGRA ALL.    1-6 .23 447
 .48 ANDROSACE CARNEA L.   1-4 .22 104
 .48 SALIX RETUSA L.     1-6 .23 326
 .50 COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6 .22 372
 .50 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6 .22 535
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      SALIX HERBACEA L.    1-6
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats