Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

CIRSIUM ERISITHALES (JA 1-3
   OBS = 299   LOC = 224   DIS = 167   QDR = 136   COC = 1150

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .22 CIRSIUM ERISITHALES (JA 2-3
 .37 LILIUM MARTAGON L.   1-4
 .39 LILIUM MARTAGON L.   2-4
 .40 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5
 .40 RANU ACON SUBS PLATANIF 1-6
 .40 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 .40 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5
 .40 RUBUS IDAEUS L.     2-6
 .41 CICERBITA PLUMIERI (L.) 1-5
 .41 RIBES PETRAEUM WULFEN  1-5
 .41 KNAUTIA SILVATICA DUBY 1-5
 .41 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5
 .41 PRENANTHES PURPUREA L. 2-6
 .41 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 .42 PHYTEUMA SPICATUM L.  2-4
 .42 PHYTEUMA SPICATUM L.  1-4
 .42 EUPHORBIA HIBERNICA L. 1-5
 .42 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .42 EUPHORBIA HIBERNICA L. 2-5
 .42 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6
 .42 THALICTRUM AQUILEGIFOLI 1-5
 .42 ROSA PENDULINA L.    2-5
 .42 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 1-6
 .42 EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 1-6
 .42 POLYGONATUM VERTICILLAT 2-5
 .42 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6
 .43 VICIA SILVATICA L.   1-5
 .43 LONICERA NIGRA L.    1-5
 .43 ASTRANTIA MAJOR L.   1-5
 .43 ACONITUM VULPARIA RCHB. 2-5
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .12 CIRSIUM ERISITHALES (JA 1-3 1.00 136
   CIRSIUM ERISITHALES (JA 2-3
 .17 RUBUS IDAEUS L.     1-6 .42 2912
 .19 SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5 .41 5170
 .20 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 .38 3774
 .22 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .38 3815
   RUBUS IDAEUS L.     2-6
 .25 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .35 2616
 .26 POA NEMORALIS L.    1-6 .35 4149
 .27 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .37 5034
 .29 EPILOBIUM MONTANUM L.  1-4 .33 2063
 .30 EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 1-6 .31 1456
 .31 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6 .32 7034
 .32 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .31 4214
 .33 MYCELIS MURALIS (L.) RC 1-5 .29 2104
 .34 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 .29 1411
   ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 2-6
 .35 EUPHORBIA DULCIS L.   1-6 .27 1978
   PRENANTHES PURPUREA L. 2-6
 .37 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .26 4514
 .38 SORBUS ARIA (L.) CRANTZ 1-6 .26 3643
 .38 CALAMAGROSTIS ARUNDINAC 1-6 .24 373
 .39 SENECIO NEMORENSIS L.  1-6 .24 1342
 .40 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .30 7884
   GERANIUM SILVATICUM L. 2-6
 .41 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .24 3707
   SORBUS AUCUPARIA L.   2-6
 .42 GERANIUM ROBERTIANUM L. 1-6 .25 4349
 .43 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .27 7393
   EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 2-6
 .44 PARIS QUADRIFOLIA L.  1-4 .23 1982
 .45 CHAEROPHYLLUM HIRSUTUM 1-6 .22 947
 .45 VALERIANA OFFICINALIS L 1-6 .22 1743
 .46 LILIUM MARTAGON L.   1-4 .21 911
 .46 HIERACIUM MURORUM L.  1-6 .25 5229
   SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 2-5
   POA NEMORALIS L.    2-6
 .48 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5 .21 2176
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      CIRSIUM ERISITHALES (JA 1-3
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats