Liste des plantes socio-écologiquement similaires et discriminantes

RIBES PETRAEUM WULFEN 1-5
   OBS = 425   LOC = 345   DIS = 315   QDR = 266   COC = 1124

OBS Nombre de relevés contenant la plante
LOC Nombre de relevés localisés
DIS Nombre de relevés ayant des coordonnées
    distinctes QDR Nombre de quadrats de 1km2 contenant
    la plante COC Nombre de plantes co-occurentes
Plantes écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .23 RIBES PETRAEUM WULFEN  2-5
 .25 LONICERA NIGRA L.    1-5
 .25 LONICERA NIGRA L.    2-5
 .26 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5
 .28 ADENOSTYLES ALLIARIAE ( 1-6
 .28 ARUNCUS SILVESTER KOSTE 1-6
 .29 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 1-5
 .29 PRENANTHES PURPUREA L. 2-6
 .30 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6
 .30 POLYGONATUM VERTICILLAT 2-5
 .31 PETASITES ALBUS (L.) MO 1-6
 .32 ACTAEA SPICATA L.    1-5
 .32 SAXIFRAGA ROTUNDIFOLIA 1-5
 .32 RUBUS IDAEUS L.     1-6
 .32 SAMBUCUS RACEMOSA L.  1-6
 .32 ACONITUM VULPARIA RCHB. 1-5
 .32 ARUNCUS SILVESTER KOSTE 2-6
 .32 DENTARIA DIGITATA LAM. 1-5
 .33 RUBUS IDAEUS L.     2-6
 .34 VERONICA LATIFOLIA L.  1-4
 .34 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6
 .34 ABIES ALBA MILL.    1-6
 .34 RANU ACON SUBS PLATANIF 1-6
 .35 DRYOPTERIS LINNAEANA CH 2-5
 .35 EPILOBIUM MONTANUM L.  1-4
 .35 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .35 STELLARIA NEMORUM L.  1-6
 .35 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 1-6
 .35 ACTAEA SPICATA L.    2-5
 .35 CICERBITA ALPINA (L.) W 1-6
Plantes discriminantes
PDCUM                             Fid  Frq
 .10 RIBES PETRAEUM WULFEN  1-5 1.00 266
 .13 POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6 .58 4214
 .16 RUBUS IDAEUS L.     1-6 .56 2912
 .19 OXALIS ACETOSELLA L.  1-6 .52 3707
 .21 SORBUS AUCUPARIA L.   1-6 .52 3815
 .24 ABIES ALBA MILL.    1-6 .47 3099
 .25 ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 1-6 .45 3774
 .27 PRENANTHES PURPUREA L. 1-6 .44 2616
 .29 FAGUS SILVATICA L.   1-6 .47 7393
 .31 ASPERULA ODORATA L.   1-6 .43 2898
 .32 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6 .37 3898
 .33 PARIS QUADRIFOLIA L.  1-4 .35 1982
 .35 LONICERA NIGRA L.    1-5 .35 883
 .36 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6 .36 4514
 .37 POLYGONATUM VERTICILLAT 1-5 .34 1320
 .38 FRAGARIA VESCA L.    1-6 .36 5034
   POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 2-6
 .40 GERANIUM SILVATICUM L. 1-6 .32 1411
 .41 CORYLUS AVELLANA L.   1-6 .38 7884
 .42 EPILOBIUM MONTANUM L.  1-4 .32 2063
   ATHYRIUM FILIX-FEMINA ( 2-6
 .44 ACER PSEUDOPLATANUS L. 1-6 .32 3335
 .45 PICEA EXCELSA (LAM.) LK 1-6 .30 2219
   RIBES PETRAEUM WULFEN  2-5
 .47 VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6 .33 5268
 .47 ROSA PENDULINA L.    1-5 .29 952
   SORBUS AUCUPARIA L.   2-6
 .49 ADENOSTYLES ALLIARIAE ( 1-6 .29 803
 .50 RANUNCULUS ACONITIFOLIU 1-6 .28 946
 .51 SAMBUCUS RACEMOSA L.  1-6 .28 1315
PDCUM pouvoirs discriminants cumulés
Fid   Fidélité des plantes à 
      RIBES PETRAEUM WULFEN  1-5
Frq   Fréquence des plantes dans les 
      quadrats