Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

CALAMAGROSTIS TENELLA ( 1-4
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .61 ASTRANTIA MINOR L.   1-4
 .61 PEDICULARIS TUBEROSA L. 1-3
 .62 JUNI COMM SUBS NANA WIL 3-6
 .63 CALAMAGROSTIS TENELLA ( 3-4
 .65 BUPLEURUM STELLATUM L. 1-3
 .65 PULS ALPI SUBS SULPHURE 1-6
 .66 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
 .66 SEDUM ANACAMPSEROS L.  1-3
 .67 PHYT MICH SUBS BETONICA 1-3
 .67 ASTRANTIA MINOR L.   2-4
 .67 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
 .67 CAMPANULA BARBATA L.  1-4
 .68 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 .68 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .68 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5
Ecart
 .68 LASERPITIUM HALLERI CRA 1-6
 .68 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-4
 .68 PINUS CEMBRA L.     1-6
 .69 PEDICULARIS ROSTRATOSPI 1-3
 .69 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 .69 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 4-6
 .69 FESTUCA VARIA (HAENCKE) 1-6
 .69 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 3-6
 .69 SENECIO INCANUS L.   1-3
 .69 LASERPITIUM HALLERI CRA 2-6
 .69 CAMPANULA EXCISA SCHLEI 1-5
 .70 ALCHIMILLA ALPINA L.  2-5
 .70 EMPETRUM NIGRUM L.   1-6
 .70 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .70 PULSATILLA ALPINA L.  1-6