Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .22 JUNI COMM SUBS NANA WIL 3-6
 .32 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5
 .35 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .36 CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4
 .37 ALCHIMILLA ALPINA L.  2-5
 .37 PINUS MONTANA MILL.   1-6
 .38 ANTENNARIA DIOICA (L.) 1-5
 .40 PINU MONT RACE UNCINATA 1-6
 .40 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5
 .41 PHYTEUMA MICHELII (ALL. 1-4
 .41 COTONEASTER INTEGERRIMA 1-5
 .41 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 .42 CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6
 .42 POA ALPINA L.      1-6
 .42 PULSATILLA ALPINA L.  2-6
Ecart
 .42 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 .42 SILENE RUPESTRIS L.   1-4
 .43 HYPERICUM RICHERI VILL. 1-5
 .43 ASTRANTIA MINOR L.   1-4
 .43 THESIUM ALPINUM L.   1-4
 .43 FESTUCA VARIA (HAENCKE) 1-6
 .43 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
 .43 PHYT MICH SUBS BETONICA 1-3
 .44 VERO FRUT SUBS FRUTICAN 1-4
 .44 COTONEASTER INTEGERRIMA 2-5
 .44 ALCHIMILLA HOPPEANA (RC 1-5
 .44 ANTENNARIA DIOICA (L.) 2-5
 .44 AJUGA PYRAMIDALIS L.  1-3
 .44 SENECIO DORONICUM L.  1-4
 .44 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5