Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

PINU MONT RACE UNCINATA 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .08 PINUS MONTANA MILL.   1-6
 .19 PINU MONT RACE UNCINATA 4-6
 .29 PINUS MONTANA MILL.   5-6
 .38 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
 .39 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 1-6
 .40 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
 .40 COTONEASTER INTEGERRIMA 1-5
 .41 ALCHIMILLA ALPINA L.  1-5
 .42 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
 .42 ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 4-6
 .42 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 1-6
 .43 LARIX DECIDUA MILL.   1-6
 .43 COTONEASTER INTEGERRIMA 2-5
 .44 JUNI COMM SUBS NANA WIL 3-6
 .44 THESIUM ALPINUM L.   1-4
Ecart
 .44 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 .44 ALCHIMILLA ALPINA L.  2-5
 .45 HYPERICUM RICHERI VILL. 1-5
 .46 PULSATILLA ALPINA L.  2-6
 .46 GALIUM VERNUM SCOPOLI  1-5
 .46 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .47 ALCH ALPI SUBS SAXATILI 1-5
 .47 VACCINIUM MYRTILLUS L. 1-6
 .47 GALIUM VERNUM SCOPOLI  2-5
 .47 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
 .48 FESTUCA SCOPARIA HACK. 1-6
 .48 PIROLA MINOR L.     1-5
 .48 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 3-6
 .48 GENTIANA LUTEA L.    1-6
 .48 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5