Plante montrant ses milieux les plus favorables : la flore probable comparée à la flore observée

LARIX DECIDUA MILL. 1-6
Flore observée
Flore probable
Plantes socio-écologiquement similaires
Ecart au CDG de la banque
 .26 LARIX DECIDUA MILL.   4-6
 .28 HIERACIUM PRENANTHOIDES 1-6
 .30 HIERACIUM PRENANTHOIDES 2-6
 .31 FESTUCA FLAVESCENS BELL 1-6
 .32 VALERIANA TRIPTERIS L. 1-4
 .34 MELAMPYRUM SILVATICUM L 1-6
 .35 CLEMATIS ALPINA (L.) MI 1-4
 .35 MELAMPYRUM SILVATICUM L 2-6
 .36 VALERIANA TRIPTERIS L. 2-4
 .37 PINUS CEMBRA L.     1-6
 .37 FESTUCA FLAVESCENS BELL 3-6
 .38 VALERIANA MONTANA L.  1-6
 .38 RANUNCULUS ADUNCUS G. G 1-5
 .38 PIROLA SECUNDA L.    1-4
 .39 PULSATILLA ALPINA L.  1-6
Ecart
 .39 PHYTEUMA HALLERI ALL.  1-3
 .39 LUZULA NIVEA (L.) DC.  1-5
 .40 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6
 .40 MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6
 .40 RANUNCULUS ADUNCUS G. G 2-5
 .41 PINUS MONTANA MILL.   1-6
 .41 LUZU SILV VAR. SIEBERI 1-4
 .41 ROSA PENDULINA L.    1-5
 .41 PIROLA SECUNDA L.    2-4
 .41 CENTAUREA MONTANA L.  1-6
 .41 CALAMAGROSTIS VARIA (SC 1-6
 .42 PIROLA MINOR L.     1-5
 .42 HIERACIUM MURORUM L.  1-6
 .42 HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 2-6
 .42 LONICERA CAERULEA L.  1-4